Aktualności » Rzeszów » Warsztaty hematologiczne 08-09.10.2018 PTDL Oddział Rzeszów

Lesław Krasoń 11/09/2018 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym ,które odbędzie się w formie warsztatów hematologicznych.

 

Warsztaty poprowadzi lekarz Grzegorz Lewandowski z gabinetu zabiegowego i pracowni badania szpiku Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologi i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, prowadzący liczne warsztaty i szkolenia hematologiczne.

 

Warsztaty odbędą się w Hotelu SPLENDOR ,Siedliska 495,36-042 Lubenia w godzinach od 10:00 do 17:00 ( w tym przerwa na lunch ,kawę i herbatę ).

 

 

W dniu 8 października ( poniedziałek ) 2018 odbędzie się

Szkolenie hematologiczne ZAKRES PODSTAWOWY :

-hematogeneza czy hematopoeza? – środowisko niszy szpikowej oraz wędrówka AMG.

-analiza cytomorfologiczna dojrzewania i różnicowania komórek w środowisku układu czerwonokrwinkowego,białokrwinkowego, płytkotwórczego, limfopoetycznego

-relacja jądro-cytoplazma

-dojrzewanie jądra komórkowgo i cytoplazmy

-kształt jądra komórkowego czy charakter chromatyny jądrowej?

-wtręty wewnątrzerytrocytarne

-zmiany w kształcie jądra leukocytów

-zmiany w obrębie cytoplazmy leukocytów

-morfologia płytek krwi.

Współorganizatorem Szkolenia 08.10.2018 r. jest firma HORIBA ABX Sp. z o.o.

 

 

W dniu 9 października (wtorek ) 2018 odbędzie się

Szkolenie hematologiczne ZAKRES ZAAWANSOWANY

1.Erytropoeza patologiczna w przebiegu niedoboru witaminy B12,toksycznego uszkodzenia podścieliska szpiku kostnego,nowotworów mielodysplastycznych.

2.Granulopoeza patologiczna w przebiegu uogólnionej toksykozy ustrojowej,ostrych białaczek szpikowych,nowotworów mieloproliferacyjnych,zespołów mielodysplastycznych.

3.Megakariopoeza:reaktywna – odczynowa,patologiczna.

4.Analiza cytomorfologiczna komórek w przebiegu patologicznego procesu dojrzewania i różnicowania komórkowego w obszarze hematopoezy, granulopoezy, megakariopoezy i limfopoezy

5.Jak prawidłowo sporządzić erytrogram i mielogram?,aspiracja szpiku kostnego – czy to wciąż prosty zabieg?,jak prawidłowo sporządzić rozmaz grudek szpiku kostnego?czy warto być przy aspiracji szpiku kostnego?,.aspirat czy preparat odbitkowy?,przerzut do szpiku kostnego,barwienie cytochemiczne – nadal aktualne?.

 

Koszt uczestnictwa :

- 08.10.2018 Szkolenie hematologiczne Zakres Podstawowy -100 zł

-09.10.2018 Szkolenie hematologiczne Zakres Zaawansowany -100 zł

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia telefoniczne, indywidualne; telefon 504 491 231 w dni robocze w godzinach 9.00 – 13.00  do wyczerpania miejsc lub do dnia 28.09.2018 r. 

Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty kosztów uczestnictwa na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie do dnia 03.10.2018 r. z podaniem w tytule wpłaty: imię, nazwisko, ’’Warsztaty hematologiczne 2018”.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Rzeszów

Bank Polska Kasa Opieki S.A.II Oddział w Rzeszowie

Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie składek członkowskich.

Brak wpłaty do dnia 03.10.2018 r./ uznane na koncie/ będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń .

                                                                                                                        Serdecznie Zapraszamy

                                                                                                                             Lesław Krasoń

                                                                                                    przewodniczący Oddziału Rzeszów PTDL

 

 

Copyright © 2004-2022 PTDL