Aktualności » Rzeszów » posiedzenie naukowo-szkoleniowe 24 stycznia 2019 r.

Lesław Krasoń 09/01/2019 00:00

 

Zarząd PTDL oddział w Rzeszowie   zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które

odbędzie się w dniu 24 stycznia (czwartek) 2019 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej

Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32.

 program posiedzenia:

1. ,, Alergia - choroba cywilizacyjna XXI wieku " - Dr n. med. Marta Rachel ,

Kliniczny Szpital Woj.  Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

2.,, Odra-powrót choroby w Europie i w Polsce"- mgr Anna Nowakowska, Woj.Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

2. Aktualności

                                                                                                                Zapraszamy

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2019 oraz zaległych. Składka w 2019 r. wynosi 100,00 zł - normalna ,  ( 20,00 zł dla emerytów ).

Wpłaty należy dokonać na konto PTDL Oddział Rzeszów:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie

Nr konta 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

Jako tytuł płatności należy podać : imię  i nazwisko członka PTDL, rok,/lata za który opłacona jest składka.

                                                                                      Przewodniczący PTDL oddział Rzeszów

                                                                                                         Lesław Krasoń


Copyright © 2004-2022 PTDL