Aktualności » Rzeszów » Informacje

Lesław Krasoń 22/01/2021 06:32

Szanowni Państwo ,

Zamieszczam poniżej informacje dotyczące bieżących spraw.

A ) Proszę o zgłaszanie każdej zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, adresu)
na adres email :rzeszowptdl@gmail.com


B) Składka w 2021 r. Wynosi 100,00 zł - normalna , ( 20,00 zł dla emerytów )
Wpłaty należy dokonać na konto PTDL Oddział Rzeszów:
konto PTDL Oddział Rzeszów:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie
Nr konta 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357
jako tytuł płatności należy podać :
imię i nazwisko członka PTDL, rok za który opłacona jest składka.
Przewodniczący Rzeszowskiego oddziału PTDL
Lesław Krasoń


C ) Zaświadczenia za udział w posiedzeniach szkoleniowo-naukowych nieodebrane za rok 2019 r., za rok 2020 r., certyfikaty za udział w webinarium w dniu 26.11.2020 r. zostaną przesłane na adresy email w najbliższym czasie.

 

 

D ) prośba członków KRDL województwa podkarpackiego

 

Szanowni Państwo

Kierownicy MLD województwa podkarpackiego

W związku z wystąpieniem z inicjatywą Prezesa KRDL do marszałków poszczególnych województw o rozważenie możliwości wdrożenia programu wsparcia dla młodych diagnostów laboratoryjnych, którzy wykonywać będą zawód diagnosty laboratoryjnego na terenie województwa, poza jego głównymi ośrodkami zwracamy się z prośbą o niezwłoczne przekazanie wiadomości na temat zasobów kadrowych w Państwa laboratoriach.

Informacje powinny zawierać dane o wystarczającej lub niewystarczającej liczbie zatrudnionych diagnostów laboratoryjnych niezależnie od zakresu działalności prowadzonej w Państwa laboratorium (analityka, mikrobiologia , serologia i inne) i należy je przesłać na adresy email przedstawicieli wojewódzkich:

l.guzik@kidl.org.pl,

b.sekowska@kidl.org.pl

 

 

                                                                                                                Liliana Guzik

                                                                                                              Bożena Sękowska

                                                                                    członkowie KRDL województwa podkarpackiego

Copyright © 2004-2021 PTDL