Aktualności » Rzeszów » Warsztaty hematologiczne- 25 , 26 listopada 2021 r.

Lesław Krasoń 26/10/2021 15:33

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym ,które odbędzie się w formie warsztatów hematologicznych.

Warsztaty poprowadzi lekarz Grzegorz Lewandowski z gabinetu zabiegowego i pracowni badania szpiku Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, prowadzący liczne warsztaty i szkolenia hematologiczne.

Warsztaty odbędą się w dniach 25  i 26 listopada 2021 r. w  Hotelu Classic , ul. Armii Krajowej nr 32, 35-327 Rzeszów.

PROGRAM SZKOLENIA HEMATOLOGICZNEGO RZESZÓW 2021 r.

DZIEŃ PIERWSZY-25 listopada ( czwartek ) 2021 r.

Podstawy cytomorfologii komórek krwi i szpiku kostnego: morfologia komórek poszczególnych szczebli dojrzewania i różnicowania komórkowego- zajęcia teoretyczne.

08:30-8:40– powitanie gości i przedstawienie spraw organizacyjnych

08:4509:30 – analiza morfologii komórek erytropoezy i granulopoezy

09:35- 10:20– analiza morfologii komórek megakariopoezy

10:25-11:10 – analiza morfologii komórek limfopoezy – komórki dojrzałe i reaktywne

11:15-12:00– obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – nowotwory mieloproliferacyjne – przewlekła białaczka szpikowa i czerwienica prawdziwa

12:00-12:30 – przerwa na lunch

12:30-13:15 – obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – nowotwory mieloproliferacyjne – mielofibroza pierwotna i nadpłytkowość samoistna

13:20-14:05 - obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – szpiczak plazmocytowy

14.:1014:55 - obraz krwi i szpiku kostnego w wybranych chorobach układu krwiotwórczego – ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne

15:00- 15:45 – dyskusja, wnioski, pytania

16:00 – zakończenie szkolenia pierwszego dnia

DZIEŃ DRUGI - 26 listopada ( piątek )2021 r.

08.30 – 11.35 – analiza wybranych przypadków klinicznych w oparciu o dostępne badania laboratoryjne i wykładniki kliniczne – część 1.*

11.35 – 12.00 – przerwa na lunch

12.00 – 15.20 - analiza wybranych przypadków klinicznych w oparciu o dostępne badania laboratoryjne i wykładniki kliniczne – część 2.**

15:30 Zakończenie.

*, ** - przypadki kliniczne opracowane na podstawie wykładników badania podmiotowego, badania przedmiotowego, morfologii krwi i wybranych badań

biochemicznych oraz obrazu cytomorfologicznego komórek krwi i szpiku kostnego.

Przypadki kliniczne obejmują następującą problematykę: SLL, CLL, HL, PMF, PV, CML, MDS, przerzut nowotworowy do szpiku, nadpłytkowość, AML, białaczki

aleukemiczne, niedokrwistość megaloblastyczna, niedokrwistość hemolityczna, współistnienie dwóch nowotworów w szpiku kostnym, zespoły mielodysplastyczne,

progresja CLL, progresja MDS.


Koszt uczestnictwa : 200 zł.

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w szkoleniu w dniach 25-26.11.2021 r. oraz bufet kawowy.

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

Szkolenie prowadzone przy pomocy techniki multimedialnej ( bez użycia mikroskopów)

Za udział przysługują 4 punkty ,,miękkie,, edukacyjne.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia telefoniczne, indywidualne; telefon 504 491 231 w dni robocze od dnia 27.10.2021 w godzinach 9.00 – 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 10.11.2021 r.

Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty kosztów uczestnictwa na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie

do dnia 10.11.2021 r. z podaniem w tytule wpłaty: imię, nazwisko, ’’Warsztaty hematologiczne 2021 ”.

Konto oddziału PTDL Rzeszów

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Rzeszów

Bank Polska Kasa Opieki S.A.II Oddział w Rzeszowie

Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie składek członkowskich.

Brak wpłaty do dnia 10.11.2021 r. / uznane na koncie/ będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników.

O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń .


Serdecznie Zapraszamy

Lesław Krasoń

przewodniczący Oddziału Rzeszów PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL