Aktualności » Rzeszów

 • Andrzej Rybak 29/02/2008 08:13

  Z żalem zawiadamiamy, ze odeszła od nas nasza kolezanka mgr Przemysława Filip. Była wieloletnim skarbnikiem naszego Oddziału i przed odejściem na emeryturę Kierownikiem Laboratorium Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
  Sławka była osobą pełną życzliwości i ciepła wobec ludzi, wspaniałą koleżanką i kompetentnym pracownikiem.
  Taka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
  Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 1 marca o godzinie 14:00 w Żołyni.

 • Andrzej Rybak 22/02/2008 12:42

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 13 marca 2008/czwartek/ o godzinie 11:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewózkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60

  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy ICN Diagnostics Sp. z o.o. - Andrzej Stępiński Dyrektor Handlowy
  3.Wykład " Metody molekularne w hematologii - znaczenie diagnostyczne
  i prognostyczne - Dr n. med. Monika Gos Zakład Biologii Komórki Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa
  4.Pytania i dyskusja

  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 11/02/2008 05:02

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkioleniowe odbędzie sie w dniu 21 lutego 2008 / czwartek / w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60 o godz. 11:00.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych- przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
  3.Wykład ,, Zasady uczestnictwa w programach zewnetrznej kontroli jakości badań laboratoryjnych" - dr n. med. Wojciech Gernand CM UJ w Krakowie
  4.Pytania i dyskusja

  Przypominamy, że termin opłacania składki za rok 2008 ( 60 zł) upływa z dniem 29.02.08.
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 02/01/2008 04:44

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się 10 stycznia 2008 /czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60.
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawicel KRDL
  2.Wykład ,,Równowaga kwasowo-zasadowa: oznaczane parametry, błędy przedanalityczne, analizatory, osprzęt" - Tomasz Borowski - Radiometer Sp. z o.o.
  3.Pytania i dyskusja
  Informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zdromadzenia delegatów XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu w dniu 26.09.2007 r. składka członkowska od roku 2008 wynosi 60,00 złotych. Składkę należy uregulować do dnia 29.02.2008 r., gdyz tylko wpłata w tym terminie bedzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma ,,Diagnostyka Laboratorryjna".
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 14/11/2007 19:18

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie urzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 3 grudnia 2007 r / poniedziałek / o godz. 10:00w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Dade Behring Diagnostics a Siemens company
  3.Wykład "Co diagnostyka laboratoryjna może zaoferować kardiologom" - Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz Prezes Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 28/10/2007 10:22

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się 15 listopada 2007 r / czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Medlab Products
  3.Wykład " Przeszczepy szpiku kostnego- dobór immunologiczny" - dr. n.med. Aleksandra Kaczmarek Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  4.Sprawozdanie ze Zjazdu PTDL we Wrocławiu mgr Bożena Sękowska
  5.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 14/09/2007 09:59

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat"Wiarygodność badań laboratoryjnych".Szkolenie odbedzie się w dniach 12-13 października 2007 r. w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Maraton" w Lubeni (15 km o Rzeszowa). www.maraton.biz, www.maraton.ipr.pl
  Szkolenie będzie prowadzone przez Pana dr n. med. Wojciecha Gernanda
  Ramowy program szkolenia:
  Piątek 12 paździenika 2007
  Przyjazd uczestników 11:00-12:30
  Obiad 13:00 - 14:00
  Sesja szkoleniowa I 14:00 - 20:00
  Wiarygodność analityczna:
  a/ walidacja metody pomiarowej
  b/ szacowanie niepewności wyników pomiarów wykonywanych w laboratoriach medycznych,
  c/ wewnatrzlaboratoryjna kontrola jakości - schemat procedury
  d/ badania biegłości, zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań- schemat procedury
  Kolacja 20:00
  Sobota 13 października 2007
  Śniadanie 7:30 - 8:30
  Sesja szkoleniowa II 8:30 - 13:00
  Wiarygodność diagnostyczna
  a/ wartości referencyjne, granice referencyjne, wartości odcięcia,
  b/ czułość, swoistość, dokładność, efektywność diagnostyczna testu
  c/ krzywe ROC
  d/ współczynniki ryzyka
  Lunch i wyjazd uczestników 13:00
  Organizatorzy nie zapewniają transportu do Lubeni.
  Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać w dniach 17-24 września pod numerem telefonu komórkowego 500 050 230 Andrzej Rybak, w dniach 25 września - 1 października pod numerem telefonu 017 86 64 087 mgr Zdzisława Wałęga, mgr Lesław Krasoń.
  Po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia przez wymienione osoby proszę dokonać wpłaty w wysokości 30 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 17:44

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 14 czerwca 2007 / czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Roche Diagnostics Polska
  3.Wykład ,, Łagodna niewydolność nerek - choroba nie tylko dla nefrologów" - Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorów Wewnetrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w warszawie ul. Banacha 1A.
  Zapraszamy

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 17:37

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału odbędzie się 1 czerwca 2007/piątek/
  I termin godz. 10:00, II termin godz. 10:15 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 13:06

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wziecia udziału w szkoleniu na temat ,,Analiza czynników przedanalitycznych". Szkolenie odbedzie się w dniach 25- 26 maja 2007 r./piatek-sobota/ w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowo-Wypoczynkowym ,,Maraton" w Lubeni (15 km od Rzeszowa) www.maraton.biz; www.maraton.ipr.pl
  Program:
  11:00-12:30 Przyjazd uczestników
  13:00-14:00 Obiad
  Pierwsza Sesja Szkoleniowa
  14:00-14:45 Zapewnienie jakości badań w fazie przedanalitycznej-wprowadzenie
  14:45-15:30 Faza przedanalityczna w badaniu morfologii krwi
  15:30-16:15 Faza przedanalityczna i jej wpływ na badanie moczu
  16:15-16:30 Przerwa
  16:30-17:15 Czynniki przedanalityczne i ich wpływ na badanie białek osocza krwi
  17:15-18:00 Czynniki wpływające na wyniki badań enzymatycznych
  18:00-18:15 Przerwa
  18:15-19:45 Czynniki modyfikujące wyniki badań koagulologicznych. Standaryzacja fazy przedanalitycznej
  20:00 Kolacja

  Sobota 26 maj 2007
  07:30-08:30 Śniadanie
  Druga sesja szkoleniowa
  08:30-09:15 Czynniki modyfikujące wyniki badań hormonów tarczycy
  09:15-10:45 Faza przedanalityczna w badaniach biochemicznych
  10:45-11:00 Przerwa
  11:00-11:45 Czynniki przedanalityczne w badaniu gazometrycznym krwi
  11:45-12:30 Faza przedanalityczna w badaniu elektrolitów
  12:30-13:15 Wykrywanie błędów przedanalitycznych
  13:15 Lunch i wyjazd uczestników.
  Wykładowcy:
  Pracownicy Zakladu Diagnostyki i Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr n.biol. Maria Kapusta, dr n biol. Beata Kuśnierz-Cabala, lek.med.Paulina Damnicka, dr. n. med. Wojciech Gernand, lek. med. Aleksander Mazur.

  Organizatorzy nie zapewniają transportu do Lubeni. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę dokonywać w dniach 2 - 7 maja pod numerem telefonu kom. 500 050 230 Andrzej Rybak, w dniach 8 - 11 maja pod numerem telefonu (017) 86 64 087 mgr Zdzisława Wałęga, mgr Lesław Krasoń. Po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia przez wymienione osoby proszę dokonać wpłaty w wysokości 30 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie. Osoby, które dokonały wpłaty lub zgłosiły udział na zebraniu w dniu 26 kwietnia nie zgłaszają się ponownie. ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2019 PTDL