Aktualności » Szczecin

 • Ewa Czerska 29/09/2021 00:00

  W imieniu Oddziału PTDL  w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy na kurs z błędów przedanalitycznych

  JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK część II

  23 października 2021

  w godzinach 10:00- 13:00

  Link do wydarzenia poprzez platformę MS Teams:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxY2Y4OTItMDA4YS00NTgzLThkZjEtMzhlZjZjYjExNmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

  Materiały szkoleniowe, sprawdzian oraz możliwość pobrania certyfikatu dostępne będą na stronie internetowej, do której dostęp Uczestnicy otrzymają w trakcie Kursu.

  Program wydarzenia

  10:00- 10:15 Przywitanie Uczestników: dr. n. med. Katarzyna Fischer

  10:15- 10:30 Przekazanie dostępu do strony internetowej: mgr Dagmara Wąsowska

  10:30 – 11:15 Błędy przedanalityczne w badaniach gazometrycznych: mgr Dagmara Wąsowska

  11:15– 12:00 Błędy przedanalityczne w badaniach moczu: mgr Dagmara Wąsowska

  12:00- 12:45 Błędy przedanalityczne w badaniach PMR: mgr Dagmara Wąsowska

  12:45- 13:00 Sesja Q&A i zakończenie kursu

   

   Platforma edukacyjna będzie dostępna do 5 listopada br.

  Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie sprawdzianu w ww. terminie, tj. do dnia 5 listopada 2021 r. Uczestnik otrzyma 8 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". 

  UWAGA: Test obejmuje wszystkie zamieszczone na stronie internetowej zagadnienia, również z Części I Kursu, która odbyła się w ubiegłym roku (WAŻNE: na platformie dostępne są wszystkie wykłady objęte zakresem testu).

  Zapraszamy wszystkich diagnostów laboratoryjnych, studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką spotkania!

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie • Ewa Czerska 07/06/2021 00:00

  Szanowni Państwo,
   
  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Argenta pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 19 czerwca br. w godzinach 10.00-12.00.
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych diagnostów laboratoryjnych oraz studentów.
  Spotkanie zakończone będzie przyznaniem 2 punktów miękkich potwierdzonych certyfikatem.
  Szczegółowy program:
   
  10.00 Powitanie oraz rozpoczęcie Zebrania.
  dr n. med. Katarzyna Fischer - Przewodniczący PTDL w Szczecinie

  10.10-11.10 Ostre uszkodzenie nerek widziane z laboratorium
  prof. Bogdan Solnica, Kierownik w jednostce Zakład Diagnostyki,
  Kierownik w jednostce Katedra Biochemii Klinicznej,
  Pełnomocnik Rektora UJ ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w Collegium Medicum
  w jednostce Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  11.15-11.35 Mindray, wiarygodna pewność w nowej odsłonie
  Michał Żarecki, Kierownik Produktu firma Argenta

  11.35-11.55 Pytania od uczestników i zakończenie Zebrania


  Link do rejestracji:
  https://argentaspzoospk191.clickmeeting.com/zebranie-naukowo-szkoleniowe-oddzialu-ptdl-w-szczecinie/register?_ga=2.244903942.2091188379.1622450432-777443553.1615984396

   Serdecznie zapraszamy
  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

 • Iwona Kasza 08/04/2021 15:58

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Szczecinie serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu Naukowo-Szkoleniowym "Kliniczne i diagnostyczne aspekty zakażeń Herpeswirusami", które odbędzie się w terminie 17.04.2021 w godz. 10.00-11.45. Webinar będzie realizowany w formule online.  

  Do udziału w spotkaniu bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko Członków Oddziału PTDL w Szczecinie, ale również diagnostów laboratoryjnych z innych Oddziałów zainteresowanych tematyką zebrania. 

  Całość wydarzenia zakończona będzie dyskusją dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat. Szczegółowy program dostępny jest na  stronie internetowej webinaru   https://ptdl-szczecin-webinar.pl/  w zakładce „Program".

  Uczestnicy webinarium otrzymają imienny certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi „miękkimi" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych - Dz.U. poz. 1519).

  Aby uczestniczyć w Zebraniu wystarczy zapisać się poprzez formularz rejestracji dostępny na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Zarejestruj się".

  Zarówno udział w Webinarze jak i w/w certyfikaty są bezpłatne. 

  Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji, a na dzień przed wydarzeniem link oraz hasło do transmisji.


  Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Zebraniu!


  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie 

 • Ewa Czerska 28/02/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXIII edycji konferencji z cyklu "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych", która odbędzie się 20 marca 2021 r. w formule on-line w godz. 10.00-14.00 pod hasłem "Reumatologia w COVID-owej rzeczywistości".

  Dostęp do platformy będzie możliwy jeszcze przez 7 kolejnych dni od zakończenia konferencji,       tj. do 28 marca do godz. 12:00.

  Wśród problematyki znajdą się m.in. zagadnienia związane z zespołami autoimmunizacyjnymi indukowanymi przez COVID-19, możliwością zastosowania leków reumatologicznych w terapii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wpływem współistnienia chorób reumatycznych na przebieg COVID-19 zarówno u dorosłych chorych, jak i w populacji pediatrycznej, a także bezpieczeństwem szczepień przeciw COVID-19.

  Za udział w konferencji zostały przyznane 4,0 punkty edukacyjne dla lekarzy i 2,0 dla diagnostów laboratoryjnych.

  Wydarzenie z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” organizowane jest przez Klinikę Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie.

  Szczegóły logistyczne oraz program i warunki rejestracji osoby zainteresowane znajdą pod adresem:
  https://euroimmun.pl/konferencja_PUM_23/

  W imieniu Organizatorów,

  dr n. med. Katarzyna Fischer • Ewa Czerska 02/02/2021 00:00

  Szanowni Państwo Członkowie Oddziału PTDL w Szczecinie,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Szczecinie i firmy Sysmex Polska serdecznie zapraszamy na kurs „MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ W PRZEBIEGU INFEKCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM COVID-19”, który odbędzie się 27 lutego br. w formule on-line w godzinach 10:00–14:00.

  Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (maksymalnie 100 osób) kurs przeznaczony jest tylko dla Członków Oddziału PTDL w Szczecinie.

  O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wysłanie maila na adres szulc.anna@sysmex.pl.

  Maile ze zgłoszeniami przyjmowane są do 20 lutego br. do godz. 12.00.

  Kurs zakończony będzie testem, za którego zaliczenie przyznane będą 4 punkty „twarde”.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Serdecznie zapraszamy

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

 • Ewa Czerska 15/12/2020 00:00

  Szanowni Państwo,
  dziękując za tak liczny udział w spotkaniu Oddziału PTDL w Szczecinie "Współczesna diagnostyka kardiologiczna", które odbyło się 05 grudnia br. załączamy link z nagraniem wykładów
  Certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu są do Państwa wysyłane drogą elektroniczną na bieżąco. Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników proces ten potrwa do końca grudnia.
  Z Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi życzeniami
  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie
  Dziękuję i pozdrawiam
  Katarzyna Fischer

 • Ewa Czerska 10/12/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  Świat Diagnostyki Laboratoryjnej ze smutkiem żegna Wyjątkową Postać Panią Dr n. med. Halinę Przyjemską  zd. Śliwińską, lekarza, współzałożycielkę Sekcji Analityki Lekarskiej przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Szczecinie (1962 r.), wieloletniego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Analityki Lekarskiej i Przewodniczącą Oddziału PTDL w Szczecinie w latach 1973 - 1996. 

  Pani Doktor, Nestorka Diagnostyki Laboratoryjnej,  o wielu talentach, pełna pasji, twórczyni koncepcji naukowych w zakresie analityki medycznej, organizatorka kursów specjalizacyjnych, szkoleń i konferencji.

  Prawdziwy człowiek, o ogromnej kulturze osobistej, empatii  i wiedzy.

  Postawa, zaangażowanie i Jej konsekwencja w dążeniu do celu, niech będzie dla nas diagnostów, wzorem do czerpania inspiracji w postrzeganiu naszej rzeczywistości, nie tylko w środowisku medycznym.      

  Pozostanie w naszych sercach!

  Rodzinie i Bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

  „Życie się zmienia, ale nie kończy”

                                                                                                    Oddział PTDL w Szczecinie

 • Ewa Czerska 18/11/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

   w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Szczecinie bardzo serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 5 grudnia 2020 w godzinach 10.00-12.30 w formacie on-line pod hasłem "Współczesna diagnostyka kardiologiczna". W trakcie zebrania wysłuchamy wykładów poświęconych nowym wytycznym European Cardiology Society dotyczącym NSTEMI oraz kliniczno-laboratoryjnemu spojrzeniu na diagnostykę nadciśnienia tętniczego. Całość wzbogacona będzie omówieniem przypadków klinicznych. Spotkanie zakończy krótka prezentacja partnera konferencji – firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.

  Dostęp do strony konferencji oraz szczegóły dotyczące programu i rejestracji na wydarzenie znajdą Państwo w linku https://www.alfawebinar.pl/ 

  Spotkanie zostanie zakończone wydaniem certyfikatów i przyznaniem 2 punktów edukacyjnych.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału!

  W imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Szczecinie

  Przewodnicząca

  dr n. med. Katarzyna Fischer

   

 • Ewa Czerska 08/11/2020 00:00

  Szanowni Państwo,
  mam zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w XXII edycji konferencji z cyklu "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych". Bieżące sympozjum odbywać się będzie pod hasłem "Przewód pokarmowy - aspekty laboratoryjne i kliniczne. Zalecenia dietetyczne w szczególnych sytuacjach klinicznych". 
  Konferencja odbędzie się w formule on-line 21 listopada 2020 r. w godz. 10.00-14.00. Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego, rejestracji oraz dostępu do platformy osoby zainteresowane znajdą na stronie konferencji   https://euroimmun.pl/konferencja_PUM_22/
  Serdecznie zapraszam do udziału!
  W imieniu Organizatorów
  dr n. med. Katarzyna Fischer

 • Ewa Czerska 24/09/2020 00:00

  Szanowni Państwo,
  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie uprzejmie informuje, iż ze względów logistycznych i finansowych punkty twarde za udział w webinarium 17 października w godzinach 10.00-14.00 będą przyznane tylko Członkom Oddziału w Szczecinie. 
  Uczestnicy spoza Oddziału otrzymują pełny bezpłatny dostęp do szkolenia, materiały edukacyjne oraz certyfikat potwierdzający udziału w kursie oraz 2 punkty miękkie za udział w szkoleniu.
  Szczegóły dotyczące rejestracji na wydarzenie oraz instrukcje dołączenia do spotkania zostaną przekazane zainteresowanym osobom po dokonaniu zgłoszenia pod adresem mailowym: 
  webinarium.diagnostyka@bd.com

  Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 października do godz. 12.00
  dr n. med. Ewa Czerska
  Sekretarz Oddziału PTDL w Szczecinie

Copyright © 2004-2021 PTDL