Aktualności » Szczecin » IX konferencja Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

Iwona Kasza 09/10/2013 12:25

IX konferencja naukowo-szkoleniowa
 Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.

Choroby reumatyczne wieku dziecięcego i starszego –

podobieństwa i różnice.

 

Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
Sobota, 23 listopada 2013, godz. 10:00-15:30

 

Za udział w konferencji zostanie przyznanych:

        • 4,6 punktów edukacyjnych dla lekarzy
        • 5,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

 

PROGRAM KONFERENCJI

  Sesja I

Wybrane aspekty diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych

  10:00-10:05

Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

  10:05-10:35

Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wybranych laboratoryjnych parametrów reumatologicznych.

Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

  10:35-10:50

Przeciwciała przeciwjądrowe u dzieci – praktyczne aspekty interpretacji testów serologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej.

Dr n. med. Katarzyna Fischer – Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

  10:50-11:30

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki układowych chorób tkanki łącznej.

Mgr Małgorzata Walerych EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

BIO-MAR DIAGNOSTYKA- najnowsze linie produktowe.

Mgr Dominika Woźniak BIO-MAR DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

BD Biosciences Twoim partnerem w badaniach immunologicznych.

Mgr Joanna Standara BECTON DICKINSON Sp. z o. o.

PATHOZYME® ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium.

Mgr Krzysztof Łopata NEXTER Sp z o. o.

Przerwa kawowa (20 min.)

  Sesja II

Związek wieku z przebiegiem klinicznym wybranych chorób reumatycznych. Prezentacja przypadku

  11:50-12:10

Twardzina wieku rozwojowego.

Prof. dr hab. n. med.  Lidia Rutkowska-Sak – Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie

  12:10-12:30

Twardzina u osób dorosłych – postaci, występowanie i obraz kliniczny.

Dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz –  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  12:30-12:50

Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dzieci – doświadczenia własne.

Dr n. med. Zbigniew Żuber – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

  12:50-13:05

Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dorosłych – patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.

Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak -  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

13:05-13:25

Toczeń rumieniowaty układowy wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13:25-13:45

Zróżnicowany obraz kliniczny tocznia rumieniowatego układowego w zależności od wieku – doświadczenia własne.

Dr n. med. Lidia Ostanek - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

13:45-13:55

Choroba Kawasaki - opis przypadku.

dr n. med. Paweł Dzieński – Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”, Szczecin

Lunch (30 min.)

 

  Sesja III

Najnowsze spojrzenie na strategie terapeutyczne wybranych chorób autoimmunologicznych

  14:25-14:55

Wybrane aspekty terapii komórkowej.

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Zakład Patologii Ogólnej PUM

  14:55-15:25

Leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – wykład wprowadzający i dyskusja okrągłego stołu.

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

­

 

Copyright © 2004-2022 PTDL