Aktualności » Szczecin » II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POSTĘPY W DIAGNOSTYCE CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH. MIAŻDŻYCA I POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE W PRZEBIEGU UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Krzysztof Aniko 09/02/2010 03:05

Szczecin, dnia 01 lutego 2010r.
Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić Państwa do udziału w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PAM pt.: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Miażdżyca i powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej”, która odbędzie się w sobotę 13 marca 2010r. w godz. 10.00-16.30, w Auli wykładowej na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM, przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.
Układowe choroby tkanki łącznej stanowią grupę chorób, w przebiegu których dochodzi do przyspieszonego i często przedwczesnego rozwoju miażdżycy. W trakcie sympozjum postaramy się scharakteryzować najistotniejsze czynniki ryzyka, dostępne narzędzia diagnostyczne umożliwiające wykrycie wczesnych zmian oraz inne powikłania naczyniowe, często komplikujące przebieg procesu chorobowego.
Do udziału w spotkaniu zapraszam lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz studentów i słuchaczy studiów doktoranckich. Za udział w konferencji przyznane są punkty edukacyjne (5 punktów dla lekarzy i 7 dla diagnostów laboratoryjnych).
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Mam nadzieję, że tematyka konferencji zainteresuje Państwa i zechcą Państwo wziąć w niej udział, do czego serdecznie zapraszam.
Z poważaniem
Dr hab. n. med. prof. nadzw. PAM Marek Brzosko

II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POSTĘPY W DIAGNOSTYCE CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH.
MIAŻDŻYCA I POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE W PRZEBIEGU UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM
Aula wykładowa (piwnica), ul. Unii Lubelskiej 1, SzczecinSobota, 13 marca 2010, godz. 10:00-16:30


PROGRAM KONFERENCJI


Sesja I: Zagrożenie miażdżycą u chorych na układowe choroby tkanki łącznej

10:00-10:10
Powitanie i rozpoczęcie konferencji.
Prof. Marek Brzosko

10.:10-10:40

10:40-11:10 Czy choroby tkanki łącznej predysponują do miażdżycy?
Dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska

Zajęcie serca w badaniu echokardiograficznym u chorych na układowe choroby tkanki łącznej.
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
11:10- 11:3011:30-11:40 Metodologia badania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Rekomendacje American Collage of Rheumatology.
Dr n. med. Małgorzata Klimczak EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

Dyskusja

PRZERWA KAWOWA (20 min.)


Sesja II: Miażdżyca i manifestacje kardiologiczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i seronegatywne spondyloartropatie zapalne

12:00-12:30
Czynniki ryzyka miażdżycy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
Dr n. med. Katarzyna Fischer

12:30-13:00
Serce u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i/lub zespół antyfosfolipidowy.
Dr n. med. Lidia Ostanek

13:00-13:20
Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym w przebiegu seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych.
Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak

13:20- 13:40 Możliwości diagnostyki genetycznej w chorobie Bechterewa: test Microarray do wykrywania subtypów B27.
Dr n. med. Dorota Musiał EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

13:40-13:50 Dyskusja


LUNCH (30 min.)


Sesja III: Zmiany naczyniowe i powikłania sercowo-naczyniowe u chorych na twardzinę układową i zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe

14:20 – 14:50 Zmiany naczyniowe u chorych na twardzinę układową.
Dr Małgorzata Łukjanowicz

14:50-15:20 Zmiany w sercu w przebiegu twardziny układowej.
Dr Beata Trzcińska-Butkiewicz

15:20-15:50 Powikłania kardiologiczne u chorych na zapalenia wielomięśniowe i skórno-mięśniowe.
Dr Danuta Bobrowska-Snarska

15:50-16:20 Trudności w interpretacji wyników badań autoprzeciwciał.
Mgr Małgorzata Walerych EUROIMMUN Sp. z o.o.

16:20-16:30
Dyskusja i zakończenie konferencji

Za udział w konferencji zostanie przyznanych:

• 5 punktów edukacyjnych dla lekarzy
• 7 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych


Sponsorem konferencji jest firma EUROIMMUNZgłoszenie ze względów technicznych prześlę w mailu zwrotnym z adresu dk_aniko@tlen.pl
pozdrawiam

Krzysztof Aniko

Copyright © 2004-2019 PTDL