Aktualności » Szczecin » zebranie sparwozdawczo-wyborcze 26.04.2017

Iwona Kasza 02/04/2017 14:28

                                                                                    Zaproszenie            

  

Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL   zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r.( Środa) o godzinie 14.00

w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .Porządek obrad w załączniku.

 

      

 

 

                                                                                                   

                                                                                   Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                          (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

 

                                                                                                                                          

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego

                   Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

 

      Otwarcie Walnego Zebrania członków oddziału PTDL w Szczecinie

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania Walnego – głosowanie jawne.

3.   Wybór sekretarza zebrania - głosowanie jawne

4.   Wybór Komisji Mandatowej - głosowanie jawne

5.   Wybór Komisji  Wyborczo-Skrutacyjnej - głosowanie jawne

6.   Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne

7.   Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL za kadencję 2013-2017

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9  . Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi   Oddziału Szczecińskiego PTDL  - głosowanie jawne

10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL

       - zgłaszanie kandydatur

       - przedstawienie się kandydatów

       - głosowanie tajne

11. Dyskusja i wnioski dotyczące działalności PTDL

12. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Oddziału Szczecińskiego  PTDL

13. Zebranie kandydatur do wyborów na:

      -  członków Zarządu (  7 osób),

      -  Komisji Rewizyjnej (5 osób),

      -  Delegatów na Walne Zebranie w Krakowie ( 8  osób)

14 . Przeprowadzenie wyborów na:

 - Członków  Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL  w kadencji 2017-2021  (5 członków + 2 zastępców

    członków = 7 osób)                            

             - Członków Komisji Rewizyjnej ( 3 członków + 2 zastępców = 5 osób)

             - Delegatów na Walne Zebranie PTDL 8 osób ( 1 na 20 członków oddziału )

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

      16. Ogłoszenie wyników wyborów – na zakończenie zebrania.

 

 

 

 

Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl