Aktualności » Szczecin » Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Szczecińskiego Oddziału PTDL

Ewa Czerska 02/05/2018 00:00

Szanowni Państwo !

W dniach 07.06. - 08.06.2018 r. w Hotelu „BALTIC PLAZA”, ul. Plażowa 1, 78 – 100 Kołobrzeg,

odbędzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Szczecińskiego Oddziału  PTDL.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z tematyką

“Medycyna laboratoryjna w obliczu wyzwań”.

Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny

na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/Konferencje

Uprzejmie przypominany, iz zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL 

z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki

członkowskiej wynoszą:

normalna  - 100 zł, dla emerytów (20% obowiązującej składki) - 20 zł.                                                         

 Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

 

PROGRAM NAUKOWY

 

 Czwartek 7 czerwca 2018

Od 08.30 – rejestracja uczestników

09.30 – 10.00 – Otwarcie wystawy sprzętu i odczynników laboratoryjnych 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Katarzyna Fischer.

Zwiedzanie wystawy.

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji

Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Katarzyna Fischer.

Wystąpienie dr n. med. Elżbiety Puacz – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Wręczenie odznaczeń.

10.30 – 11.00 – Wykład inauguracyjnyPrzewlekłe zmęczenie – objaw choroby, czy choroba? 

dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

SESJA I

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ENDOKRYNOLOGII

Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska,  dr n. med. Iwona Szydłowska

11.00 – 11.30 – Ciężarna z chorobą tarczycy - aspekty laboratoryjne 

dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

11.30 – 12.10 – Diagnostyka niepłodności żeńskiej w ujęciu interdyscyplinarnym

dr n. med. Iwona Szydłowska, Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12.10 – 12.40 – Zaburzenia hormonalne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK2 PUM w Szczecinie

12.40 – 13.00 – przerwa kawowa

 

 SESJA II

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA.

POINT OF CARE TESTING

 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

13.00 – 13.30 – Laboratoryjne parametry krytyczne w stanach zagrożenia życia

  prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski - Kierownik Zespołu Laboratoriów Uniwersyteckiego

Szpitala Klinicznego USK – WAM, Łódź

13.30 – 14.00 – Czas w medycynie laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica – Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej,

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

14.00 – 14.30 – Jak wybrać i włączyć w system badań laboratoryjnych szpitala nowe urządzenie POCT?

mgr Arkadiusz Wnuk, Koordynator POCT, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – 16.30 – Sesja prawna – opieka merytoryczna Mec. Michał Rytel

Wystąpienie Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji medycznej.

RODO - co czeka Medyczne Laboratorium Diagnostyczne?

16.30 – 17.45 – WARSZTATY FIRMOWE

16.30 – 16.50  Postęp w zakresie oznaczania glukozy w trybie POCT 

dr n. med. Emilia Kutyłowska, SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

16.50 – 17.10  Wykorzystanie analizatorów parametrów krytycznych w warunkach Szpitalnego

Oddziału Ratunkowego

dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska – specjalista medycyny ratunkowej   - Radiometer Sp. z o.o.

17.10 – 17.30  Zaawansowane systemy IT wspomagające zarządzanie i nadzór nad rozproszonymi

sieciami urządzeń diagnostyki POCT

Maciej Matus, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu POCT, Siemens Healthcare Sp. z o.o.

17.30 – 17.45  Nowe analizatory do diagnostyki hemostazy w ofercie firmy Roche Diagnostics,

Paweł Żyszko, Roche Diagnostics Polska Sp. z.o.o.

19.00 – kolacja

 

Piątek 8 czerwca

SESJA III

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA HEMATOLOGICZNA

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk i prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

 09.30 – 10.15 – Pediatryczna diagnostyka hematologiczna

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński, Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

10.15 – 11.00 – Problemy hematologiczne wieku starszego

prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11.00 – 11.40 – Ocena rozmazów krwi obwodowej uwzględniająca rekomendacje International Council for Standardization in Haematology

  dr n. farm. Aneta Wrzyszcz, Zakład Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11.40 – 12.00 – przerwa kawowa

 

SESJA IV

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ W UKŁADZIE HEMOSTAZY

Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska i prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska

 12.00 – 12.40 – Choroba  zakrzepowa  u  kobiet: rola badań laboratoryjnych, doświadczenia własne

  prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska

Kierownik Zakładu Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12.40 – 13.10 – Zespół HELLP – aspekty kliniczne i laboratoryjne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

Kierownik Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.10 – 13.45 – Czy stosowanie nowych leków przeciwzakrzepowych oznacza koniec ery monitorowania parametrów układu hemostazy?

prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska, Kierownik Zakładu Diagnostyki Hematologicznej,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wykład finansowany przez firmę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

13.45 – 14.15 – Diagnostyka nabytych zaburzeń krwotocznych i krwotoczno-zakrzepowych

dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

14.15 – 15.15 – WARSZTATY FIRMOWE

14.15– 14.35  Wpływ suplementacji biotyną na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych,

Abbott Laboratories Poland Sp. zo.o.

14.35 – 14.55 Błędy przedlaboratoryjne i ich skutki

Dagmara Wąsowska, Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

14.55 – 15.15 Diagnostyka neurologicznych zespołów paranowotworowych -  

dr n. farm Patryk Matuszek, Euroimmun Polska Sp.z o.o. 

15.15– 15.30 Program oceny zewnętrznej kontroli jakości badań markerów wirusologicznych metodami immunochemicznymi 

dr n. farm. Wiesław Gaździk, Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.

15.30 – 15.45 – Zakończenie konferencji.

 15.45 – Obiad i wyjazd uczestników. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Copyright © 2004-2022 PTDL