Aktualności » Szczecin » Zaproszenie na kurs

Ewa Czerska 29/09/2021 00:00

W imieniu Oddziału PTDL  w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy na kurs z błędów przedanalitycznych

JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK część II

23 października 2021

w godzinach 10:00- 13:00

Link do wydarzenia poprzez platformę MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxY2Y4OTItMDA4YS00NTgzLThkZjEtMzhlZjZjYjExNmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

Materiały szkoleniowe, sprawdzian oraz możliwość pobrania certyfikatu dostępne będą na stronie internetowej, do której dostęp Uczestnicy otrzymają w trakcie Kursu.

Program wydarzenia

10:00- 10:15 Przywitanie Uczestników: dr. n. med. Katarzyna Fischer

10:15- 10:30 Przekazanie dostępu do strony internetowej: mgr Dagmara Wąsowska

10:30 – 11:15 Błędy przedanalityczne w badaniach gazometrycznych: mgr Dagmara Wąsowska

11:15– 12:00 Błędy przedanalityczne w badaniach moczu: mgr Dagmara Wąsowska

12:00- 12:45 Błędy przedanalityczne w badaniach PMR: mgr Dagmara Wąsowska

12:45- 13:00 Sesja Q&A i zakończenie kursu

 

 Platforma edukacyjna będzie dostępna do 5 listopada br.

Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie sprawdzianu w ww. terminie, tj. do dnia 5 listopada 2021 r. Uczestnik otrzyma 8 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". 

UWAGA: Test obejmuje wszystkie zamieszczone na stronie internetowej zagadnienia, również z Części I Kursu, która odbyła się w ubiegłym roku (WAŻNE: na platformie dostępne są wszystkie wykłady objęte zakresem testu).

Zapraszamy wszystkich diagnostów laboratoryjnych, studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką spotkania!

Zarząd Oddziału PTDL w SzczecinieCopyright © 2004-2022 PTDL