Aktualności » Szczecin » Zebranie V 2008

Małgorzata Jekel-Juźwiak 23/04/2008 03:36

Przewodniczący PTDL o Szczecin
Dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
70-902 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11
tel.091 810-59-18 , 810-59-19
fax. 091 810-58-02

Wiceprzewodniczący
Prof.dr hab. n .med. Maria Jastrzębska
PAM Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i
Medycyny Molekularnej
70- 111 Szczecin , Al. Powstańców Wlkp. 72
tel. 0-91 466-15-10 , 466-15-09

Skarbnik
Mgr Jolanta Zaborska
Med. & Lab
70-781 Szczecin ul. Swojska 6
tel. 091 464-42-19

Sekretarz
Mgr Iwona Kasza
Laboratorium Analityczne
70-506 Szczecin , ul. Starzyńskiego 2
tel. 091 433-52-82

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd szczecińskiego oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 15.05.2008 o godz. 14.00 w Villa West- Ende przy ul. Wojska Polskiego 65 .

Program :
1.Praktyczne podejście do wdrażania obligatoryjnych standardów
jakości - mgr Beata Roszewska.
2.Analizator Bio-Ksel 6000 - pierwszy polski automat
koagulologiczny - inż. Jan Stenzel, Prezes Zarządu Bio-Ksel.
3.Dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak - Sprawy bieżące dotyczące III wyjazdowej konferencji.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego

Copyright © 2004-2022 PTDL