Aktualności » Szczecin » MIĘDZYZDROJE Maj 2007 program

Małgorzata Jekel-Juźwiak 04/04/2007 03:33

Szczegółowy Program
XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Diagnostów Laboratoryjnych WP „Czy współczesna diagnostyka laboratoryjna spełnia oczekiwania lekarza i pacjenta ?”,

Międzyzdroje, 9. - 11. maja 2007.

9. maja 2007 (środa).

11.00. Uroczystość rozpoczęcia i otwarcie Wystawy sprzętu i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej.
11.15 – 13.10 Zwiedzanie Wystawy, konsultacje uczestników z przedstawicielami firm
13.15 – 14.15 Uroczyste otwarcie konferencji
Wystąpienia:
- Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
- Komendant 109 SW
- Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
- Prezes PTDL
- Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

14.15 – 15.15 Przerwa obiadowa

15.30 – 17.30 Sesja I Naukowo - Szkoleniowa
„Czego oczekuje lekarz i pacjent od laboratorium?”
Prowadzący:
płk rez. prof. Marek Paradowski
płk rez. prof. Wiesław Piechota

15.30 – 16.00 Filozofia zlecania badań laboratoryjnych w aspekcie medycznym i ekonomicznym
Jerzy Naskalski (Kraków)
16.00 – 16.30 Kryteria kompetencji i profesjonalizmu diagnosty laboratoryjnego wobec oczekiwań świadczeniobiorcy (pacjenta) i zleceniodawcy (lekarza).
Henryk Owczarek (Wrocław)
16.30 – 17.00 Oczekiwania medycznego laboratorium diagnostycznego po wdrożeniu obligatoryjnych standardów jakości.
Zygmunt Kopczyński (Poznań)
17.00 – 17.30 Lab Tests on line – nowa jakość dla pacjenta, lekarza i diagnosty laboratoryjnego
Józef Jakubiec (Warszawa)
17.30 – 17.40 Dyskusja

17.50 – 19.00 I Warsztat roboczy
Firma Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o.
Prowadzący: prof. Marek Paradowski
prof. Dariusz Sitkiewicz

20.15 Bal Analityka (obowiązuje ubiór wieczorowy)



10. maja 2007 (czwartek).

9.30 - 11.35 Sesja II Naukowo - Szkoleniowa
„Nowe rozwiązania i metody w pracy współczesnego medycznego laboratorium diagnostycznego – cz. I ”
Prowadzący: Prof. Jan K. Kulpa
Prof. Jerzy Naskalski

9.30 – 10.10 Nowe laboratoryjne markery ostrych zespołów wieńcowych
Wiesław Piechota (Warszawa)
10.10 – 10.50 Nowe białka „zapalne” jako markery predykcyjne ostrych zespołów wieńcowych
Marek T. Paradowski (Łódź)
10.50 – 11.10 Przerwa na kawę
11.10 – 11.50 Badania markerów nowotworowych w laboratorium szpitala o profilu ogólnym. Czy jest to celowe ?
Jan K. Kulpa (Kraków)
11.50 – 12.30 Monitorowanie leczenia cukrzycy – nie tylko glukoza. Bogdan Solnica (Kraków)
12.30 – 12.40 Dyskusja

12.40 - 15.30 Przerwa obiadowo-rekreacyjna

15.30 – 17.30 III Sesja Naukowo - Szkoleniowa
„Nowe rozwiązania i metody w pracy współczesnego medycznego laboratorium diagnostycznego – cz. II”
Prowadzący: prof. Dariusz Sitkiewicz
prof. Grażyna Odrowąż - Sypniewska

15.30 – 16.00 Stres oksydacyjny a śródbłonek naczyniowy
Dariusz Sitkiewicz (Warszawa)
16.00 – 16.30 Jak prawidłowo interpretować wyniki badań laboratoryjnych w oparciu o zasady Evidence Based Medicine?
Włodzimierz Pawłowski (Poznań)
16.30 – 17.00 Zastosowanie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego do oceny farmakodynamiki nowych leków stosowanych w prewencji i leczeniu osteoporozy
Grażyna Odrowąż - Sypniewska (Bydgoszcz)
17.00 – 17.30 Algorytm postępowania w rozpoznawaniu niedokrwistości niedoborowych
Mirosława Pietruczuk (Łódź)
17.30 – 17.40 Dyskusja

18.00 - 19.15 Warsztaty robocze firm- producentów i dystrybutorów aparatury, odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej

18.00 - 18.35 II Warsztat Roboczy
Firma Simens - Bayer
18.40 – 19.15 III Warsztat Roboczy
Firma General Electric – Abbott

20.00 Zabawa plenerowa (ubiór dowolny)

11. maja 2007 ( piątek ).

10.00 – 11.40 Warsztaty robocze firm- producentów i dystrybutorów aparatury, odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej

10.00 – 10.45 IV Warsztat Roboczy
Firma Euroimmun Polska

Przewidziane są wykłady (każdy po 15 minut):

1. Ocena przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (endomysium) i gliadynie oraz ich znaczenie kliniczne.
Gabriela Sagało (Euroimmun Polska)
2. Metody diagnostyczne stosowane do badania autoprzeciwciał w chorobach tarczycy: anty- receptor TSH (kompetycyjny test ELISA), anty-tyreoglobulina (TG), anty-peroksydaza arczycowa (TPO).
Karol Lakwa (Euroimmun Polska)
3. Trudności w diagnostyce boreliozy. Znaczenie testów potwierdzających Western-blot z zastosowaniem nowego wysokoczułego i swoistego antygenu rekombinowanego VlsE.
Małgorzata Klimczak (Euroimmun Polska)


10.50 – 11.15 V Warsztat Roboczy „Laboratoryjny System Informatyczny „Marcel” w wojskowych zakładach leczniczych”
Firma Marcel Sp. z o.o.

11.20 – 11.40 VI Warsztat Roboczy
„Nowy analizator badania ogólnego moczu”
Firma Lachema - Pliva

12.00 – 12.30 Odprawa służbowa kierowników laboratoriów
wojskowych zakładów leczniczych

12.30 – 13.00 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa


Program może ulec nieznacznym zmianom po szczegółwych uzgodnieniach dotyczących tematów niektórych warsztatów.

Copyright © 2004-2022 PTDL