Aktualności » Szczecin » Walne Zebranie PTDL Szczecin IV 2007

Małgorzata Jekel-Juźwiak 29/03/2007 04:02

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd szczecińskiego oddziału PTDL zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oddziału szczecińskiego , które odbędzie się w dniu 26.04.2007r. o godz.12.00 w Willi West-Ende przy Al. Wojska Polskiego 65 ( dawne Rondo ) .
Porządek Obrad
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania członków PTDL przez Przewodniczącego oddziału – dr n. med. Małgorzata Jekel- Juźwiak.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oddziału.
3. Objęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego , wybór sekretarza i protokolanta.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania.
5. Powołanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej. Ukonstytuowanie się komisji i podjęcie przez nie pracy.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego PTDL oddziału szczecińskiego z działalności Towarzystwa w okresie kadencji Władz.
7. Sprawozdanie Skarbnika PTDL z działalności finansowej Towarzystwa – mgr Jolanta Zaborska.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – mgr Małgorzata Kodrzycka
9. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz kierunkiem działalności na lata następne.
10. Głosowanie nad wnioskami komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Podjęcie uchwały o nadanie członkostwa honorowego i odznaczeń PTDL.
12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do nowych władz Towarzystwa oraz zgłoszenie kandydatów przez uczestników Walnego Zebrania . Wystąpienie kandydatów , ustalenie ostatecznej listy kandydatów.
13. Wybory Władz PTDL oddziału szczecińskiego.
14. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd PTDL .
15. Przedstawienie projektu Wniosków i Uchwał Walnego Zebrania członków PTDL.
16. Ogłoszenie wyników wyborów i składu nowych Władz Oddziału.
17. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Oddziału .
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania członków oddziału szczecińskiego PTDL.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim koleżankom i kolegom smacznego jajka mokrego dyngusa, zdrowia , radości , uśmiechu i szczęścia rodzinnego .Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodnicząca
(-) Małgorzata Jekel- Juźwiak

Copyright © 2004-2022 PTDL