Aktualności » Szczecin » Zebrania Oddziału PTDL w IV kwartale 2005 roku

Małgorzata Jekel-Juźwiak 10/10/2005 15:46


Oddział Szczecin ul. Piotra Skargi 9/11, 70- 902 Szczecin

Przewodniczący PTDL o Szczecin
dr n.med.Małgorzata Jekel
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
70-902 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11
tel.091 810-59-18 , 810-59-19
fax. 091 810-58-02

Wiceprzewodniczący
Mgr Krzysztof Aniko
Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny
72-300 Gryfice , ul. Niechorska 27
tel. 091 384-21-00

Skarbnik
Mgr Jolanta Zaborska
Laboratorium Analiz Medycznych
70-783 Szczecin ul. Rydla 93
tel. 091 464-42-19

Sekretrz
Mgr Iwona Kasza
Laboratorium Analityczne
70-506 Szczecin , ul. Starzyńskiego 2
tel. 091 433-52-82

Z a p r o s z e n i e

Zarząd szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na zebrania naukowo- szkoleniowe , które kolejno odbędą się w dniach 20.10.2005 , 17.11.2005 i 8.12.2005 o godz. 14.00 w auli ( wejście C , parter ) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9/11 .

Programy:

20.10.2005 godz. 14.00

1. Dr n. med. Marek Niedoszytko ( AM Gdańsk ) – „ Alergia – rozpoznanie i najnowsze tendencje rozwojowe w diagnostyce laboratoryjnej .”
Dr n. med. Tomasz Ochałek
2. Prezentacja oferty firmy DPC .
3. Dr n. med. Małgorzata Jekel – Sprawy bieżące.

17.11.2005 godz. 14.00

1. Mgr Elżbieta Adamska – Kranz – „Wpływ czynników warunkujących prawidłowy przebieg etapu
przedanalitycznego w laboratorium analityki medycznej .”
2. Prezentacja oferty firmy Sarstedt..
3. Dr n. med. Małgorzata Jekel – Sprawy bieżące.

8.12.2005 godz. 14.00

Temat i miejsce spotkania w trakcie ustaleń . Firma Ortho Diagnostics System .


Przewodnicząca
(-) Małgorzata Jekel

Copyright © 2004-2022 PTDL