Zarząd » Warszawa

Warszawa_herb

Zakład Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a

02-097 Warszawa


Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Olga Ciepiela
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. med. Iwona Kotuła
Skarbnik
mgr Paweł Kozłowski
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2023 PTDL