Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 24/04/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety ale zaplanowane na 25.04 posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL jest odwołane. Ale już teraz zapraszam na posiedzenie 23.05 oraz proszę rezerwować 30.05. W tym dniu odbędzie się jednodniowa konferencja organizowana przez nasz Oddział we współpracy z KIDL i OIL. 

  Szczegóły programowe obydwu wydarzeń już wkrótce.

  /-/Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 19/04/2019 00:00

 • Sławomir Białek 19/03/2019 00:00

  Szanowni Państwo

  w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL, Centralnego Laboratorium Klinicznego NIGRiR w Warszawie oraz firmy bioMerieux Polska, zapraszam posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego.

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w auli wykładowej im. prof. Eleonory Reicher Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, 
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1. 

  Program posiedzenia:

  1/ Sepsa według definicji 2016 - problemy kliniczne i diagnostyczne.
       prof. dr hab. Marek Paradowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. diagnostyki laboratoryjnej, Uniwersytecki
       Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademi Medycznej Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

  2/ BioFire - szybka metoda genetyczna do identyfikacji drobnoustrojów w przebiegu
      ciężkich
  infekcji i w sepsie.  
       mgr Konrad Klimek, Kierwonik sprzedaży bioMerieux.

   

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniu 
  członków Koła Techników Analityki Medycznej 
  oraz studentów Warszawskiego Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. 

   

  Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich PTDL:

  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka. 


  Jeżeli ktoś chce otrzymywać wszystkie numery czasopisma 
  "Diagnostyka laboratoryjna" to powinien dokonać wpłaty składki 
  do końca lutego 2019 roku.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

   

  Z wyrazami szacunku 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL 

 • Sławomir Białek 19/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  Informuję, iż na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 21.02.2019 r., będzie możliwość wpisu do Karty Szkolenia Ciągłego Diagnosty Laboratoryjnego punktów edukacyjnych uzyskanych za udział w organizowanych przez Oddział Warszawski PTDL posiedzeniach naukowo-szkoleniowych w roku 2018.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym przysługują 2 punkty edukacyjne. W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia, z tym że posiedzenie w dniu 16.03.2018 odbyło się w ramach targów Eurolab, bezpośrednio po którym były wręczane certyfikaty. Zatem za 2018 rok przysługuje max. 6 punktów edukacyjnych.

  Zatem przychodząc na najbliższe posiedzenie proszę mieć ze sobą Kartę Szkolenia Ciągłego Diagnosty Laboratoryjnego, a w rubryce: Forma ciągłego szkolenia / temat szkolenia proszę wpisać: Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym  PTDL.

  Przypominam, iż najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL odbędzie się w dniu 21.02.2019 r. o godzinie 17:00, auli wykładowej im. Eleonory Reicher Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, ul. Spartańska 1

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAM

  /-/ dr Sławomir Białek

  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 19/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo

  w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL, Centralnego Laboratorium Klinicznego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz firmy Euroimmun Polska Sp. z o.o., zapraszam serdecznie na drugie posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL.

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godzinie 17:00 
  w auli wykładowej im. prof. Eleonory Reicher 
  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, 
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1. 

  Program posiedzenia:

  1/ Jakich wyników "badań podstawowych" możemy się spodziewać w chorobach
      reumatycznych?
      mgr Monika Maćkiewicz, Centralne Laboratorium Kliniczne NIGRiR w Warszawie

  2/ Autoprzeciwciała w chorobach układowych tkanki łącznej. 
      mgr Elwira Biernacka, Centralne Laboratorium Kliniczne NIGRiR w Warszawie.

  3/ Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych w teorii i praktyce. 
      dr n farm. inż. Patryk Matuszek, Kierownik Działu Szkoleń, Euroimmun Polska Sp. z o.o. 

   

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniu 
  członków Koła Techników Analityki Medycznej 
  oraz studentów Warszawskiego Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. 

   

  Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich PTDL:

  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka. 


  Jeżeli ktoś chce otrzymywać wszystkie numery czasopisma 
  "Diagnostyka laboratoryjna" to powinien dokonać wpłaty składki 
  do końca lutego 2019 roku.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

   

  Z wyrazami szacunku 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL 

 • Sławomir Białek 20/01/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL, Centralnego Laboratorium Klinicznego Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz firmy Roche Diagnostics sp. z o.o., chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na pierwsze w Nowym 2019 Roku posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału.

  Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00
  w auli wykładowej im. prof. Eleonory Reicher
  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1. 

  Program posiedzenia:

  1/ Autoimmunizacja jako czynnik rozwoju chorób tkanki łącznej.
      dr n. farm. Bożena Wojciechowska, Centralne Laboratorium Klinicznego NIGRiR w Warszawie

  2/ Sprawozdanie z V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.
     
  mgr Justyna Marynowska; mgr Wojciech Zabłocki; mgr Maciej Janiak

  3/ Interferencje w oznaczeniach immunochemicznych: biotyna - fakty i mity.
       dr Tomasz Kucharski, Roche Diagnostics Sp. z o.o. 

   

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniu 
  członków Koła Techników Analityki Medycznej 
  oraz studentów Warszawskiego Oddziału Medycyny Laboratoryjnej. 


  Z wyrazami szacunku 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL 

 • Sławomir Białek 20/01/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich PTDL:

  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka. 


  Jeżeli ktoś chce otrzymywać wszystkie numery czasopisma

  "Diagnostyka laboratoryjna"

  wpłaty składki należy dokonać do końca lutego 2019 roku.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 10/01/2019 00:00

  Drodzy Państwo, 

  święta, święta i po całym okresie świąteczno-noworocznym. Mam nadzieję, że 2019 rok będzie dla naszego środowiska dużo lepszy pod każdym względem: naukowym, finasowym i co się wiąże zawodowym a przede wszystkim osobistym, czego Państwu i sobie życzę. 

  Drodzy Państwo niedawno na facebooku została przeprowadzona ankieta, której autorzy zadali pytanie, czy lepiej aby posiedzenia naukowo-szkoleniowe oddziałów PTDL odbywały się: 
  - od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych;
  - w soboty;
  - w piątek w godzinach popołudniowych,
  - od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. 

  Zdecydowana większość osób opowiedziała się za propozycją od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.

  Zatem uwzględniając Państwa sugestie w 2019 roku proponujemy aby posiedzenia naukowo-szkolenmiowe naszego oddziału odbywały sie w czwartki o godzinie 17:00 w następujących terminach:

  24.01; 21.02;
  14.03 - posiedzenie w ramach targów Eurolab i 21.03;
  25.04; 23.05;
  10-12.06 MedLab 2019 Józefów i 27.06; 19.09;
  24-25.10 Warszawska Jesień Diagnostyczna;
  14.11 i 12.12 Wigilijne.

  Drodzy Państwo, proszę zapisać te terminy w Państwa kalendarzach i mam nadzieję, że będziemy mogli się z Państwem spotykać regularnie. Chciałbym też zapewnić, że Zarząd Oddziału dołoży wszelkkich starań, aby tematyka organizowanych posiedzeń była pod każdym względem interesująca. 

  Pozostając w oczekiwaniu na najbliższe posiedzenie łączę wyrazy szacunku

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL 

 • Sławomir Białek 24/12/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Państwa okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej spokoju i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok 2019 niech przyniesie spełnienie marzeń, wiele sukcesów i pomyślność każdego dnia.

  Z wyrazami szacunku,

  Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 20/11/2018 00:00

  Szanowni Państwo! 

  Przedstawiamy możliwośći dojazdu komunikacją miejską z Centrum Warszawy do hotelu Rewita Rynia przy ul. Wczasowej 59 w Białobrzegach koło Zegrza. 

  Przystanek w okolicach hotelu nosi nazwę WDW Rynia.

  - Metro CENTRUM do Metro MŁOCINY i dalej autobus linii 705 do WDW RYNIA (czyli hotel Rewita Rynia); 

  - Tramwaj 18 do przystanku żerań FSO, dalej autobus lini 734 do WDW RYNIA (czyli hotel Rewita Rynia). 

  W przypadku problemów polecamy serwis informacji www.jakdojade.pl.

  Do zobaczenia w Ryni

Copyright © 2004-2019 PTDL