Aktualności » Warszawa

 • Olga Ciepiela 21/11/2023 16:33

  Link do posiedzenia w dniu 21.11.2023 (początek spotkania godz. 18:00)

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1700582589950?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

 • Olga Ciepiela 11/11/2023 17:51

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Werfen serdecznie zapraszają wszystkich pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz studentów Analityki medycznej na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

  Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania 

  1. Powitanie gości – prof. dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału

  2. Werfen

  3. Dr n med. Magdalena Ostafin, Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM

  „Udział diagnosty laboratoryjnego w rozpoznaniu i monitorowaniu chorób autoimmunizacyjnych ”

   

   

  W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

  TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!

  Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 21.11.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.


  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

   

 • Olga Ciepiela 24/10/2023 15:27

  Link do posiedzenia naukowo-szkoleniowego 24.10.2023 godz.18:00
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1698161038475?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

 • Olga Ciepiela 12/10/2023 13:39

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Biomerieux serdecznie zapraszają wszystkich pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz studentów Analityki medycznej na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

  Spotkanie odbędzie się 24 października 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania 

  1. Powitanie gości – prof. dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału

  2. Biomerieux

  3. Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Państwowy Instytut Higieny „Antybiotykooporność – narastający problem zdrowia publicznego”

   

  W celu rejestracji na spotkanie (dotyczy członków PTDL) prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

  TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!

  Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 24.10.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.
  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 24/08/2023 07:22

  W trakcie Konferencji IV Ogólnopolska Warszawska Jesień Diagnostyczna, odbywającej się w dniach 28-29 września 2023 w Paprotni organizujemy sesję plakatową! Każdy uczestnik może zgłosić doniesienie zjazdowe prezentujące wyniki prac oryginalnych lub opis przypadku. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji doniesienia zostaną opublikowane w czasopiśmie:

  Prospects in Pharmaceutical Sciences, które ma 20 pkt MNiE oraz 0,1 IF!

  Opublikowanie jako autor lub współautor komunikatu z badań naukowych w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce promowane jest 1 punktem w procesie rekrutacji do szkolenia specjalizacyjnego diagnostów.

   

  Termin zgłaszania: 18.09.2023 r

  Adres mailowy zgłoszenia: milena.malecka@wum.edu.pl

  Wymagania: język angielski lub polski (polskie doniesienia będą tłumaczone na j. angielski przed publikacją), do 350 słów, ustrukturyzowany (wstęp, materiały i metody, wyniki, wnioski)

  Wymagania dotyczące plakatu: format B1 707x1000 mm, pionowy

 • Olga Ciepiela 25/07/2023 08:32

  Szanowni Państwo!
  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL już dziś serdecznie zaprasza na dwudniową, wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się w dniach 28 - 29 września 2023 roku w Paprotni k. Warszawy, w Hotelu „Kuźnia Napoleońska”.

  Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej:
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Paprotnia 2023 (ampulco.eu)

  Zapraszamy do Paprotni!

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Oddziału PTDL w Warszawie

 • Olga Ciepiela 22/06/2023 15:36

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1687447541034?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

   

  Zapraszamy na spotkanie o godz.18:00

 • Olga Ciepiela 09/06/2023 08:35

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą EUROIMMUN Polska
  serdecznie zapraszają wszystkich pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz studentów Analityki medycznej na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

  Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania 

  1. Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału

  2. Dr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN Polska „IDS-iSYS: nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnej”

  3. Dr Piotr Glinicki, EndoLab Klinika Endokrynologii CMKP „Diagnostyka laboratoryjna w chorobach nadnerczy i nadciśnieniu tętniczym - wczoraj i dziś”

   

  W celu rejestracji na spotkanie (dotyczy członków PTDL) prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

  TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!

  Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 22.06.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.
  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 12/05/2023 08:23

  I MAZOWIECKI DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

   

  Konferencja naukowo-szkoleniowa

  Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych

  Warszawa, 27 maja 2023 r.

  Miejsce konferencji

  Aula wykładowa im. Prof. Bolesława Olszewskiego

  Wydział Farmaceutyczny WUM

  Banacha 1, Warszawa

  Program Konferencji 

   

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

  09:00 – 09:30

  Uroczyste otwarcie Konferencji.

  Wystąpienia zaproszonych gości.   

  09:30 – 10:00

  Nowe metody analityczne stosowane w monitorowaniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (spektrometria mas MALDI-TOF)

  Dr n. med. Justyna Chlebowska-Tuz

  Diagnostyka S.A.

  Zakład Hematologii Eksperymentalnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

  10:00 – 10:30

  Diagnostyka parazytologiczna przez przypadki

  Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk
  Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

  10:30 – 11:00

  Czy może nas coś jeszcze zaskoczyć? – analiza przypadków ze szpitala klinicznego

  Dr hab. n.med. Olga Ciepiela
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

  11:30 – 12:00

  Od zupy alergenowej do molekuły alergenowej

  Dr n. farm. Sławomir Białek
  Katedra i Zakład Biochemii i Farmakogenomiki Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej UCK WUM

  12:00 – 12:30

  Diagnostyka zakażeń wywoływanych przez herpeswirusy

  Dr hab. n. med. Maciej Przybylski
  Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

  12:30 – 13:00

  Wartość diagnostyczna kalprotektyny w kale

  Dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska
  Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka

   

  Dla diagnostów laboratoryjnych Konferencja jest jednocześnie kursem szkoleniowym, który zakończy się testem (on-line) i będzie premiowany 4 punktami edukacyjnymi twardymi.

  Za udział w Konferencji technikom analityki i innym pracownikom MLD wymienionym w Rozdziale 2 Art.5 Ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 przysługują 2 pkt edukacyjne.

 • Olga Ciepiela 10/05/2023 07:47

  W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału PTDL i firmy Roche zapraszamy na kolejną Akademię Roche Diagnostics

  Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 o godzinie 17:00

  Program spotkania

   

  17:00-17:05 Powitanie gości – mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska, wiceprzewodnicząca Oddziału

   

  17:05 - 17:50 dr n. farm. Maciej Korpysz - Diagnostyka laboratoryjna zarażenia Toxoplasma gondii u kobiet w ciąży.

  17:50 - 18:00 sesja Q & A czyli pytania i odpowiedzi

  Rejestracja jest dostępna pod linkiem

  https://akademiaroche.pl/

Copyright © 2004-2023 PTDL