Aktualności » Warszawa

 • Olga Ciepiela 09/06/2023 08:35

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą EUROIMMUN Polska
  serdecznie zapraszają wszystkich pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz studentów Analityki medycznej na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

  Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania 

  1. Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału

  2. Dr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN Polska „IDS-iSYS: nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnej”

  3. Dr Piotr Glinicki, EndoLab Klinika Endokrynologii CMKP „Diagnostyka laboratoryjna w chorobach nadnerczy i nadciśnieniu tętniczym - wczoraj i dziś”

   

  W celu rejestracji na spotkanie (dotyczy członków PTDL) prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

  TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!

  Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 22.06.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.
  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 12/05/2023 08:23

  I MAZOWIECKI DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

   

  Konferencja naukowo-szkoleniowa

  Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych

  Warszawa, 27 maja 2023 r.

  Miejsce konferencji

  Aula wykładowa im. Prof. Bolesława Olszewskiego

  Wydział Farmaceutyczny WUM

  Banacha 1, Warszawa

  Program Konferencji 

   

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

  09:00 – 09:30

  Uroczyste otwarcie Konferencji.

  Wystąpienia zaproszonych gości.   

  09:30 – 10:00

  Nowe metody analityczne stosowane w monitorowaniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (spektrometria mas MALDI-TOF)

  Dr n. med. Justyna Chlebowska-Tuz

  Diagnostyka S.A.

  Zakład Hematologii Eksperymentalnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

  10:00 – 10:30

  Diagnostyka parazytologiczna przez przypadki

  Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk
  Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

  10:30 – 11:00

  Czy może nas coś jeszcze zaskoczyć? – analiza przypadków ze szpitala klinicznego

  Dr hab. n.med. Olga Ciepiela
  Zakład Medycyny Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

  11:30 – 12:00

  Od zupy alergenowej do molekuły alergenowej

  Dr n. farm. Sławomir Białek
  Katedra i Zakład Biochemii i Farmakogenomiki Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej UCK WUM

  12:00 – 12:30

  Diagnostyka zakażeń wywoływanych przez herpeswirusy

  Dr hab. n. med. Maciej Przybylski
  Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

  12:30 – 13:00

  Wartość diagnostyczna kalprotektyny w kale

  Dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska
  Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka

   

  Dla diagnostów laboratoryjnych Konferencja jest jednocześnie kursem szkoleniowym, który zakończy się testem (on-line) i będzie premiowany 4 punktami edukacyjnymi twardymi.

  Za udział w Konferencji technikom analityki i innym pracownikom MLD wymienionym w Rozdziale 2 Art.5 Ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 przysługują 2 pkt edukacyjne.

 • Olga Ciepiela 10/05/2023 07:47

  W imieniu Zarządu Warszawskiego Oddziału PTDL i firmy Roche zapraszamy na kolejną Akademię Roche Diagnostics

  Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 o godzinie 17:00

  Program spotkania

   

  17:00-17:05 Powitanie gości – mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska, wiceprzewodnicząca Oddziału

   

  17:05 - 17:50 dr n. farm. Maciej Korpysz - Diagnostyka laboratoryjna zarażenia Toxoplasma gondii u kobiet w ciąży.

  17:50 - 18:00 sesja Q & A czyli pytania i odpowiedzi

  Rejestracja jest dostępna pod linkiem

  https://akademiaroche.pl/

 • Olga Ciepiela 17/04/2023 15:27

  Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, dotyczące układu dopełniacza

   

  17 kwietnia 2023 o godz. 18:00

   

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1681744987658?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

 • Olga Ciepiela 04/04/2023 12:34

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Biokom
  serdecznie zapraszają wszystkich pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz studentów Analityki medycznej na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.


  Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania

   

  1.Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału

  2.Mgr Emilia Banachowicz, Biokom  „Dopełniacz – diagnostyka kluczowego elementu układu odpornościowego”

  3. Mgr Paweł Kozłowski, Laboratorium CSK UCK WUM  „Oznaczanie białek układu dopełniacza w różnych sytuacjach klinicznych”

   

  W celu rejestracji na spotkanie (dotyczy członków PTDL) prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

   

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

   

  TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!

   

  Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 17.04.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.


  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

   

 • Olga Ciepiela 13/03/2023 16:29

  Link do posiedzenia dnia 13.03.2023 r (godzina 18:00):

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1678724759074?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

 • Olga Ciepiela 10/03/2023 11:23

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Bioanalytic
  serdecznie zapraszają wszystkich pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz studentów Analityki medycznej na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.


  Spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania

   

  1.Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału

  2.Dr Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków WUM   „Metody analityczne w terapii monitorowanej - blaski i cienie”

  3.Dr Katarzyna Korniluk, Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM „Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi w praktyce Dziecięcego Szpitala Klinicznego”

  4.Mgr Maciej Stopa, Bioanalytic „Czy TDM dla przeciwciał terapeutycznych jest konieczne?”

   

  W celu rejestracji na spotkanie (dotyczy członków PTDL) prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com. Osoby niebędące członkami PTDL nie muszą się rejestrować.

   

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

   

  TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!

   

  Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 13.03.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.


  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 08/03/2023 16:38

  Szanowni Państwo! Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału od posiedzenia marcowego certyfikaty z punktami edukacyjnymi za udział w posiedzeniu-naukowo szkoleniowym będą wystawiane wyłącznie członkom PTDL z opłaconymi składkami członkowskimi.

  Jednocześnie informujemy, że certyfikaty będą wystawiane w rozliczeniu rocznym, tj. za cały rok w pierwszym kwartale roku następnego.

  Jedynie w roku kończącym cykl rozliczeniowy szkolenia ciągłego certyfikaty z punktami będą wystawione w roku, w którym odbywały się posiedzenia, tak aby umożliwić Państwu udokumentowanie szkolenia ciągłego.

  Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące opłacenia swoich składek, prosimy o mail na adres: skladki.ptdl.warszawa@gmail.com. Skarbnik Oddziału będzie na bieżąco odpowiadał na Państwa wiadomości.

  Jednocześnie informujemy, że osoby zalegające ze składkami (jeśli Zarząd posiada ich adres mailowy) w najbliższym czasie otrzymają wiadomości z prośbą o uregulowanie zaległości lub podjęcie decyzji dotyczącej skreślenia z listy członków Towarzystwa.

 • Olga Ciepiela 03/03/2023 09:01

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Bioanalytic
  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.
  Spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania

   

  1.Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału
  2.Dr Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków WUM   „Metody analityczne w terapii monitorowanej - blaski i cienie”
  3.Dr Katarzyna Korniluk, Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM „Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi w praktyce Dziecięcego Szpitala Klinicznego”
  4.Mgr Maciej Stopa, Bioanalytic „Czy TDM dla przeciwciał terapeutycznych jest konieczne?”

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji podamy w dniu 8 marca 2023.

   

  Już teraz serdecznie zapraszamy!


  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 02/02/2023 15:51

   

  Link do spotkania dotyczącego zastosowania elektroforezy kapilarnej w praktyce dnia 2.02.2023 o godz.18:00
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1675352938072?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

   

Copyright © 2004-2023 PTDL