Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 10 maja 2011 r.

Sławomir Białek 07/05/2011 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Medlab Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 maja 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

Program:

1/ Diagnostyka molekularna chorób genetycznie uwarunowanych – możliwości diagnostyki prenatalnej – dr Monika Gos, Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;

2/ Ilościowa i jakościowa ocena mikropęcherzyków płytkowych – mgr Ewelina Kawka, Laureatka II miejsca w Konkursie Prac Magisterskich oddziału Analityki Medycznej WUM

3/ Zastosowanie wyrobów jednorazowego użytku w kontekście zapewnienia wiarygodności wyniku badania laboratoryjnego. Nowości w ofercie handlowej firmy Medlab-Products Sp. z o.o. – mgr Łukasz Roman - Przedstawiciel Handlowy

Prowadzenie: dr n. farm. Hanna Zborowska

Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego Oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL