Aktualności » Warszawa » UWAGA ZMIANA MIEJSCA!!!! Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 20.09.2011 r.

Sławomir Białek 09/09/2011 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firma DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20 września 2011 roku o godzinie 12:00 w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego WUM w Warszawie przy ulicy Banacha 1 w auli wykładowej im. Prof. B. Olszewskiego.

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

 

Program:

1/ „Pracownia immunologii transfuzjologicznej wobec nowego rozporządzenia o standardach jakości 
    oraz wobec zmian w „Medycznych Zasadach …” oraz „Źródła błędów w badaniach
    immunohematologicznych” – mgr Beata Wojciechowska, Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności
    Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, IHiT Warszawa;

2/ „Zalecenia w zakresie przygotowania, użycia i zapewnienia jakości odczynników do badań
    immunohematologicznych” – mgr Andrzej Kozłowski, firma DiaHem;

3/ „Możliwości firmy DiaHem w zakresie zabezpieczenia i realizacji aktualnie obowiązujących przepisów 
    i standardów w immunohematologii” – mgr Ireneusz Czech, firma DiaHem.

 

Kierownik naukowy kursu – dr Sławomir Białek

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ TYM RAZEM POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ
NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W AULI WYKŁADOWEJ IM. PROF. B.OLSZEWSKIEGO
W WARSZAWIE PRZY UL. BANACHA 1

 

Terminy kolejnych posiedzeń Oddziału Warszawskiego PTDL w 2011 roku: 11 października, 08 listopada i 13 grudnia

 

Składka członkowska w 2011 roku wynosi: 60,- PLN

 

Copyright © 2004-2022 PTDL