Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 11.10.2011 r.

Sławomir Białek 02/10/2011 10:31

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 października 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

 Program:

1/ „Kontrola metabolicznego wyrównania cukrzycy a późne powikłania” –  dr hab. med. Marianna Bąk, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

2/ „Filozofia LEAN w świecie medycyny laboratoryjnej” – mgr Ewa Kluck-Sztyma, Ortho Clinical Diagnostics.

 

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego Oddziału:
Oddział Warszawski PTDL,
SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 15 listopada, 13 grudnia.

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL