Aktualności » Warszawa » Wspólna konferencja PTD i PTDL 14 grudnia br. w Warszawie

Sławomir Białek 03/11/2011 00:00

Szanowni Państwo

Przewodniczący Oddziałów PTDL,

Uprzejmie informuję, że dnia 14.12.2011. w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”, zorganizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskie Towarzzystwo Diabetologiczne. Dalsze informacje i program konferencji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej PTDL pod adresem:

http://www.ptdl.pl/oddzialy/zarzad/aktualnosci/1113-nie-ma-diabetologii-bez-diagnostyki-laboratoryjnej-konferencja-ptdl-i-ptd

Serdecznie Państwa zapraszam do judziału w tej konferencji. Jednocześnie proszę o powiadomienie o niej członków Towarzystwa w trakcie najbliższych zebrań Państwa Oddziałów oraz zachęcenie ich do udziału w niej.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

Bogdan Solnica

 

Copyright © 2004-2022 PTDL