Aktualności » Warszawa » Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 11 maja 2010 roku

Sławomir Białek 04/05/2010 17:29

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL zawiadamia, iż w dniu 11 maja 2010 roku o godzinie 12.00 (w pierwszym terminie) lub o godzinie 12.30 (w drugim terminie) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Oddziału. Zebranie odbędzie się w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.
W razie oczekiwania na rozpoczęcie Zebrania w drugim terminie tj. o 12.30 zostanie wygłoszony wykład pt. Możliwości oznaczania glinowanej hemoglobiny, przez Hiroshi Kurata i Renatę Doraczyńską z firmy ARKRAY/COLOR TRADING.
Ponadto informujemy, iż zgodnie ze statutem PTDL prawa wyborcze mają członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi za okres ostatnich dwóch lat (2009 i 2010).

Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego PTDL:
1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez Przewodniczącą
Oddziału dr Hannę Zborowską.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Powołanie protokolanta
4. Powołanie komisji:
a) Mandatowej
b) Wniosków i Uchwał
c) Wyborczej
d) Skrutacyjnej
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
8. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja
12. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału
13. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów na:
a) przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTDL
b) członków Zarządu Oddziału
c) członków Komisji Rewizyjnej
d) członków Sądu Koleżeńskiego
14. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
15. Ogłoszenie listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL
16. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
17. Wybory:
a) przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTDL
b) członków Zarządu Oddziału
c) członków Komisji Rewizyjnej
d) członków Sądu Koleżeńskiego
e) delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL
18. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL oraz
uwag dotyczących dalszej działalności Oddziału
19. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
20. Zakończenie obrad

Copyright © 2004-2022 PTDL