Aktualności » Warszawa » Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 13.03.2012 r.

Sławomir Białek 20/02/2012 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma BIOMEDICA Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13 marca 2012 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

 Program:

1/ „Standardy diagnostyczne i kliniczna interpretacja oznaczeń witaminy D w świetle jej działania plejotropowego ” – dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz, Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

2/ „Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce in vitro” – dr Małgorzata Jeżewska, firma BIOMEDICA Poland sp.z o.o..

 

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2012 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

Adres siedziby naszego Oddziału:
Oddział Warszawski PTDL,
SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Terminy posiedzeń w 2012 roku
17 kwietnia, 08 maja, 12 czerwca, 20 września, 09 października, 13 listopada, 11 grudniaZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL