Aktualności » Warszawa » Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 8 maja 2012 roku

Sławomir Białek 27/04/2012 02:45

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Medlab Products sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 8 maja 2012 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

 

Program:

1/ „mikroRNA - nowy biomarker uszkodzeń narządowych” – dr Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2/ „Jakość produktów jednorazowego użytku stosowanych w fazie przedlaboratoryjnej a możliwość eliminacji błędów - na przykładzie nowości w ofercie firmy Medlab” – Adam Godlewski Prezes Zarządu fimry Medlab Products Sp. z o.o. 

 

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Wysokość składki członkowskiej w 2012 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Terminy posiedzeń w 2012 roku
12 czerwca, 20 września, 09 października, 13 listopada, 11 grudniaZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL