Aktualności » Warszawa » Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe 13 listopada 2012 roku

Sławomir Białek 05/11/2012 00:00

Firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson wraz z Zarządem Oddziału Warszawskiego PTDL i Zakładem Biofizyki CMKP zapraszają na warsztaty naukowo-szkoleniowe, które odbędą się dnia 13 listopada 2012 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu: dr Anna Stachurska

Program:

1/ „Zakażenia HIV - co nowego” – dr n. med. Aneta Cybula-Walczak, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2/ „Zakażenia HBV - co nowego” – dr n. med. Joanna Jabłońska, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2/ „Czuła i swoista detekcja przeciwciał skierowanych przeciw krętkowi blademu w rutynowej pracy laboratorium” – mgr Ewa Kluck-Sztyma, firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson. 

 

 

 Dyrektor Ortho Clinical Diagnostics                                                                        Przewodnicząca 
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.                                                          Oddziału Warszawskiego PTDL

                /-/ Kamil Renyi                                                                            /-/ Dr n.farm. Hanna Zborowska

 

 

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Wysokość składki członkowskiej w 2012 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

 

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2023 PTDL