Aktualności » Warszawa » Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 27 listopada 2012 roku

Sławomir Białek 19/11/2012 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 27 listopada 2012 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

 

Program:

1/ „Prokalcytonina w diagnostyce i monitorowaniu leczenia sepsy” – dr n. med. Małgorzata Mikaszewska, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

2/ „Nowe możliwości diagnostyczne systemu VIDAS” – mgr Marcin Iszkuło, bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

 

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Wysokość składki członkowskiej w 2013 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Terminy posiedzeń w 2013 roku
8 stycznia, 05 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października,
19 listopada i 17 grudniaZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL