Aktualności » Warszawa » Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 5 lutego 2013 roku

Sławomir Białek 30/01/2013 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaHem Diagnostics Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 05 lutego 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

 

Program:

1/ „Konflikt serologiczny - możliwości diagnostyczne zapobiegania i leczenia” – mgr Katarzyna Gmerek, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

2/ „Kontrola jakości w serologii - altualne zalecenia” – mgr Jacek Kucia, Dział Naukowy DiaHem Diagnostics Products Sp. z o.o. 

 

UWAGA!
Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

 

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

UWAGA! Opłacenie składki członkowskiej do 20.02.2013 r. gwarantuje otrzymanie
wszystkich numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Terminy posiedzeń w 2013 roku

19 marca, 23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października, 19 listopada i 17 grudnia


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL