Aktualności » Warszawa » DIAGKOMPAS - informacja o szkoleniu organizowanym przez IPDDL pod patronatem PTDL

Sławomir Białek 18/02/2013 00:00

W dniu 27 lutego 2013 roku w godzinach 11.00–16.00 w Klubie Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie, odbędzie się szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

Program szkolenia:

1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
    i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
4/ Omawianie przykładów praktycznych.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Copyright © 2004-2022 PTDL