Aktualności » Warszawa » Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 19 marca 2013 roku

Sławomir Białek 13/03/2013 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Radiometer Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 19 marca 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

 

Program:

1/ „Wartości krytyczne w badaniach gazometrycznych” – dr n. med. Teresa Korta, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

2/ „Cytometryczna ocena ekspresji perforyny w komórkach NK i CD8 w grupie dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy typu Hashimoto” – mgr Iwona Osińska, laureatka III miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej WUM;

3/ „Morze informacji z kropli krwi” – mgr Anna Chrzanowska, mgr Anna Milczarek, firma radiometer Sp. z o.o. 

 

UWAGA!
Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

 

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Terminy posiedzeń w 2013 roku

23 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 29 października, 19 listopada i 17 grudnia


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL