Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 9 marca 2010 r.

Sławomir Białek 27/02/2010 06:04

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma HORIBA Medical zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 09 marca 2010 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska
Program:
1/ Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości niedoborowych – dr n. med. Krzysztof Lewandowski, Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku;
2/ Wykorzystanie możliwości analizatorów hematologicznych – mgr Justyna Korzeń, firma HORIBA Medical

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Anna Stachurska

Szanowni Państwo,
Opłacenie składki członkowskiej za 2010 r. do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

Przypominamy, iż:
* wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Terminy posiedzeń w 2010 roku
20 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 26 października, 16 listopada i 7 grudnia.

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL