Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 11 lutego 2014 roku

Sławomir Białek 28/01/2014 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Randox Laboratories Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

 

Program:

1/ „Stabilność niezależnego materiału kontrolnego jakości w aplikacji metody suchej chemii” – mgr Alina Niewiadomska, Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych, Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

2/ „Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jako kompletny pakiet zarządzania jakością w laboratorium” – mgr Tomasz Szot, Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.;

 

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki,
informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

normalna 100,-PLN,

emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

 

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

11 marca, 01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL