Aktualności » Warszawa » Alergia czy szarlataneria - zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe 11.03.2014 roku

Sławomir Białek 10/03/2014 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Nexter Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 marca 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

 

Program:

1/ „Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE-zależnej” – dr Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej WUM oraz Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK w Warszawie;

2/ „Wyciągi alergenowe czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej” – dr Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

3/ „PATHOZYME® ElisaSure nowy wymiar kontroli w laboratorium” – mgr Krzysztof Łopata, Nexter Sp. z o.o.

 

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 r.  dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej
w 2014 roku wynosi:

normalna 100,-PLN,

emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

 

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL