Aktualności » Warszawa » Zapraszamy na spotkanie z dr Hausem - 01.04.2014 r. o 12.00

Sławomir Białek 27/03/2014 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaHem AG Diagnostic Products zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 01 kwietnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

 

Program:

1/ „Nieoczekiwane wyniki badań naukowych i rutynowych w immunohematologii - wczoraj i dziś” – dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii CMKP w Warszawie;

2/ „Najczęstrze błędy w trakcie leczenia krwią” – Wiktor Fedczyszyn, Anna Rybka, Ireneusz Czech, DiaHem AG Diagnostic Products;

3/ Wykad multimedialny pt. "Strange cases of Penny Elison" ze specjalnym udziałem James'a Hugh Calum Laurie (dr House).

 

UWAGA! 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 r.  dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej 
2014 roku wynosi:

normalna 100,-PLN,

emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

 

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL: 

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej 
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL