Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 17 czerwca 2014 roku

Sławomir Białek 09/06/2014 06:59

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

 

Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

 

Program:

1/ „Znaczenie markerów nowotworowych w diagnostyce i monitorowaniu” – dr hab. Maria Kowalska, Pracownia Markerów Nowotworowych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Onkologii w Warszawie;

2/ „AccuCheck Inform II - profesjonalny system do monitorowania glukzy” – mgr Paweł Żyszko, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

 

UWAGA!
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki,
informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

normalna 100,-PLN,

emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

 

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

 

Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

 

Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

14 października, 25 listopada, 09 grudnia


ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL