Aktualności » Warszawa » Spotkanie z Panią dr Elżbietą Puacz Prezesem KIDL na posiedzeniu oddziału w dniu 14.10.2014 r.

Sławomir Białek 10/10/2014 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Sysmex Polska zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101, sala A, w dniu 14 października 2014 r. o godzinie 12:00

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska

Program:

1/ Działalność Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w ostatnim okresie - dr Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 

2/ Diagnostyka różnicowa niedokrwistości w ujęciu praktycznym - dr Aleksander Mazur, Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

3/ Nowoczesne rozwiązania na pracowni hematologicznej - dr Radosław Sychowski, Sysmex Polska 

 

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z uchwałą WZD PTDL z dnia 15.09.2013 r. dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej, wysokość składki członkowskiej wynosi 100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondecyjny Oddziału Warszawskiego PTDL

dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Terminy posiedzeń do końca 2014 roku:

25.11 i 09.12

 

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL