Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 02 czerwca 2015 roku

Sławomir Białek 26/05/2015 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP
oraz firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101, sala A,

w dniu 02 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

 

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska


Program:

Rola oznaczania wolnych łańcuchów lekkich. Nowe kryteria rozpoznania szpiczaka plazmocytowego. 
mgr Anna Rodziewicz,
Centralne Laboratorium SP CSK w Warszawie

Badanie mechanizmu śmierci komórek śródbłonka naczyń limfatycznych 
poddanych działaniu terapii fotodynamicznej. 
mgr Agata Osiak,
Samodzielna Pracownia Immunologii, Instytut Kardiologii w Aninie;
Laureatka I miejsca w V Konkursie Prac Magisterskich 
Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowe możliwości w diagnostyce niepłodności i oceny rezerwy jajnikowej.
dr Martyna Wierzbicka,
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o..

 

 

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z uchwałą WZD PTDL z dnia 15.09.2013 r. 
dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej, 
wysokość składki członkowskiej wynosi 
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny Oddziału Warszawskiego PTDL

dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Terminy posiedzeń w 2015 roku:

13.10, 17.11 i 08.12

 

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL