Aktualności » Warszawa » Zapraszamy 13.10.2015 r. na posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału

Sławomir Białek 01/10/2015 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP
oraz firma MPW MED INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy zapraszają 
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101, sala A,

w dniu 13 października 2015 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

 

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska


Program

Płyn mózgowo rdzeniowy – badanie i interpretacja wyników.

prof. dr hab. Maria Mantur,
Katedra Psychologii NWSP w Białymstoku,
Profesor Senior Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

Przygotowanie preparatów cytologicznych "step by step" przy użyciu wirówki MPW i sestawu "CYTOSET"

mgr inz. Ewa Salameh 
MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy

 

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z uchwałą WZD PTDL z dnia 15.09.2013 r. 
dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej, 
wysokość składki członkowskiej wynosi 
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny Oddziału Warszawskiego PTDL

dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Terminy posiedzeń w 2015 roku:

17.11 i 08.12

 

ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL