Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 09.02.2016 r.

Sławomir Białek 27/01/2016 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP
oraz firma NovoNordisk Pharma Sp. z o.o. zapraszają 
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101, sala A,

w dniu 09 lutego 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

 

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska


Program

Laboratoryjne aspekty zburzeń hemostazy na podstawie przypadków klinicznych, w tym: wstęp do hemostazy, najczęstrze skazy krwotoczne, omówienie najciekawszych przypadków klinicznych. 
 

prof. dr hab. Jerzy Windyga

Kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

 

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z uchwałą WZD PTDL z dnia 15.09.2013 r. 
dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej, 
wysokość składki członkowskiej wynosi 
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny Oddziału Warszawskiego PTDL

dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Terminy posiedzeń w 2016 roku:

08.03, 12.04, 10.05, 14.06, 11.10, 15.11 i 13.12

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

Copyright © 2004-2022 PTDL