Aktualności » Warszawa » 08.03.2016r. - Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTDL

Sławomir Białek 07/03/2016 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP
oraz firma Diahem Diagnostic Products Sp. z o.o. zapraszają 
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101, sala A,

w dniu 08 marca 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

 

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska


Program

Leczenie krwią..... nie zawsze łatwe. 

dr Katarzyna Gmerek 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Warszawa

 

Zewnętrzna kontrola jakości w serologii transfuzjologicznej

mgr Jacek Kucia

Dział Naukowy firmy Diahem Diagnostic Products Sp. z o.o.

 

 

PRZYPOMINAMY

Następne posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału
 

odbędzie 26.04.2016 roku.


 

SKŁADKI

Zgodnie z uchwałą WZD PTDL z dnia 15.09.2013 r. 
dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej, 
wysokość składki członkowskiej wynosi 
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny Oddziału Warszawskiego PTDL

dr Sławomir Białek
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Terminy posiedzeń w 2016 roku:

26.04, 10.05, 14.06, 11.10, 15.11 i 13.12

 

ZAPRASZAMY


Copyright © 2004-2022 PTDL