Aktualności » Warszawa » 18.10.2016 r. Program posiedzenia naukowo-szkoleniowego Oddziału Warszawskiego PTDL

Sławomir Białek 11/10/2016 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
oraz firma Biameditek Sp. z o.o.

zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

 

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska


Program posiedzenia:


Blaski i cienie laboratoryjnej parazytologii medycznej. 

Czesław Głowniak

Koordynator działalności Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

Terminy posiedzeń w 2016 roku:

15.11 i 13.12

 

ZAPRASZAMY


Copyright © 2004-2022 PTDL