Aktualności » Warszawa » 13.12.2016 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału PTDL

Sławomir Białek 10/12/2016 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
oraz firma EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

w dniu 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

 

 

Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska

 

 

Program posiedzenia:

 

Nowoczesna diagnostyka alergii IgE-zależnej - diagnostyka molekularna alergii

dr Sławomir Białek

Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, WUM; 
i Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK

 

oraz

 

Molekularna diagnostyka alergii za pomoca testów Euroimmun

dr Mateusz Miłosz

EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Serdecznie zapraszam

Sławomir Białek

 

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

 

Terminy posiedzeń w 2017 roku:

19 stycznia, 14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
10 października, 14 listopada, 12 grudnia

Copyright © 2004-2022 PTDL