Aktualności » Warszawa » 10 stycznia 2017 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL

Sławomir Białek 02/01/2017 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
oraz firma Abbott Laboratories Poland zapraszają
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

w dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

 

 

Program posiedzenia:

Algorytmy i punkty odcięcia dla troponin oznaczanych metoda wysokoczułą
dr Sławomir Manysiak
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

oraz

Najnowsze rozwiązania w zarządzaniu laboratorium diagnostycznym
XXI wieku
Lidia Stankiewicz 
Abbott Laboratories Poland

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 

 

Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
10 października, 14 listopada, 12 grudnia


Copyright © 2004-2022 PTDL