Aktualności » Warszawa » 14.02.2017 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL

Sławomir Białek 02/02/2017 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaSorin Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101
w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

 

 

Program posiedzenia:

Zakażenia przenoszone przez kleszcze. Epidemiologia i diagnostyka
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakad Higieny

oraz

Technologia pomiaru chemiluminescencji w diagnostyce wybranych chorób infekcyjnych
Mgr Anna Rybka, Mgr Rafał Tusiński
DiaSorin Poland Sp. z o.o.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
10 października, 14 listopada, 12 grudnia

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

Copyright © 2004-2022 PTDL