Aktualności » Warszawa » 14.03.2017 r. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL

Sławomir Białek 09/03/2017 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
oraz firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają 
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

 

 

Program posiedzenia:

Gdzie jest kres naszych możliwości, czyli co nowego w genetyce
Dr Monika Gos
Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

oraz

Markery nowotoworowe - problemy w interpretacji wyników
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
Pracownia Markerów Nowotworoych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onlologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

a także

Wyniki badań klinicznych a nowe możliwości diagnostyczne
Dr Tomasz Kucharski
Marketing Manager, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.


 

 

ZAPRASZAMY

 

 

Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
10 października, 14 listopada, 12 grudnia

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

Copyright © 2004-2022 PTDL