Aktualności » Warszawa » 11.04.2017 r. - Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego Oddziału PTDL

Sławomir Białek 22/03/2017 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
oraz firma Euroimmun Polska Sp. z o.o. zapraszają 
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

 

 

Program posiedzenia:

Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce
chorób zapalnych jelit

 Dr Barbara Tajka

Euroimmun Polska Sp. z o.o.

oraz

Profil TORCH 10 - nowe narzędzie do oceny statusu
immunologicznego kobiety planującej ciąże

dr Mateusz Miłosz
Euroimmun Polska Sp. z o.o.

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w naszym Towarzystwie,

w dniu 09 maja 2017 r. odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 naszego Oddziału. W trakcie którego wysłuchamy sprawozdania

ustępującego Zarządu, musimy wybrać nowy skład Zarządu

na kadencję 2017-2021 i delegatów na Walne Zgormadzenie Delegatów PTDL,

które odbędzie w dniu 03 września 2017 r. w Krakowie

 

 

 

Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

9 maja, 13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

Copyright © 2004-2022 PTDL