Aktualności » Warszawa » Wyniki wyborów do władz Warszawskiego Oddziału PTDL na kadencję 2017-2021

Sławomir Białek 12/06/2017 00:00

Szanowni Państwo, 

w dniu 09.05.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2013-2017. Ustępujący Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium. Również w trakcie tego zebrania zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa dokonaliśmy wyboru Władz Warszawskiego Oddziału PTDL na kadencję 2017-2021. Poniżej wyniki wyborów:

Władze Warszawskiego Oddziału PTDL w kadencji 2017-2021

Zarząd

 1. Sławomir Białek – przewodniczący 
 2. Monika Jabłonowska – wiceprzewodnicząca
 3. Anna Stachurska – wiceprzewodnicząca
 4. Elżbieta Przybyszewska-Kazulak – sekretarz
 5. Ewa Skarżyńska – skarbnik
 6. Jadwiga Fabijańska-Mitek
 7. Beata Waleszkiewicz-Majewska
 8. Hanna Zborowska

Komisja Rewizyjna

 1. Iwona Kotuła – przewodnicząca
 2. Weronika Budzisz
 3. Jolanta Dymus

Sąd Koleżeński

 1. Czesława Szczerbińska – przewodnicząca
 2. Olga Ciepiela 

W trakcie tego zebrania wybraliśmy także Delegatów, którzy będą reprezentować nasz Oddział podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 03 września 2017 roku, tradycyjnie pierwszego dnia XIX Zjazdu PTDL, który w tym roku będzie miał miejsce w Krakowie. Poniżej wybranie Delegaci naszego Odziału:

Delegaci Warszawskiego Oddziału PTDL 

 1. Alicja Bauer
 2. Sławomir Białek
 3. Małgorzata Brzozowska
 4. Weronika Budzisz
 5. Olga Ciepiela
 6. Hanna Czeszko-Paprocka
 7. Urszula Demkow
 8. Jolanta Dymus
 9. Jadwiga Fabijańska-Mitek
 10. Monika Jabłonowska
 11. Magdalena Jarczyńska
 12. Iwona Kotuła
 13. Paweł Kunicki
 14. Urszula Mach
 15. Elżbieta Przybyszewska-Kazulak
 16. Dariusz Sitkiewicz
 17. Ewa Skarżyńska
 18. Anna Stachurska
 19. Anna Stelmaszczyk-Emmel
 20. Czesława Szczerbińska
 21. Grażyna Sygitowicz
 22. Beata Waleszkiewicz-Majewska
 23. Ewa Wojtkowska
 24. Hanna Zborowska

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

teraz już jako nowy Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym członkom naszego Oddziału, którzy poświęcili swój czas i wzieli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Chciałbym również podziękować za okazane zaufanie mi i nowemu Zarządowi. Głównym celem nowego Zarządu jest poprawa integracji wszystkich członków Oddziału.

Drodzy Państwo, co prawda Oddział nosi nazwę Warszawski, ale należy pamiętać, że jego członkami są mieszkańcy całego województwa mazowieckiego. Czy nasze posiedzenia naukowo-szkoleniowe muszą odbywać się tylko w Warszawie? Radom, Płock Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce to główne duże miasta województwa mazowieckiego, w każdym z nich miałem wykłady i wiem, że są tam duże sale wykładowe - zatem zebrania naszego Oddziału mogą odbywać się też w tych miastach. Czy nie powinniśmy organizować wspólnych posiedzeń naukowo-szkoleniowych, konferencji z ościennymi Oddziałami PTDL? Uważam, że jak najbardziej TAK. 

Drodzy Państwo to jest kilka moich przykładowych pomysłów, ale liczę także na Państwa współpracę, inicjatywę i pomysły. 

Przesyłam wyrazy szacunku

/-/ dr Sławomir Białek
Przewodniczący
Warszawskiego Oddziału PTDL


Copyright © 2004-2022 PTDL