Aktualności » Warszawa » Pierwsze powakacyjne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego PTDL

Sławomir Białek 09/08/2017 00:00

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
oraz firma A.P.R. Marketing Sp. z o.o. zapraszają 
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

 

 

Program posiedzenia:

Konflikty serologiczne - aktualne spojrzenie na znaczenie alloimmunizacji antygenami komórek krwi.

 prof. dr hab. Ewa Brojer

Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

oraz

Technologia Capture w kierunku bezpiecznej transfuzji krwi.

mgr Monika Pyzikowska-Warcaba

A.P.R. Marketing Sp. z o.o.

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

10 października, 14 listopada, 12 grudnia

 

 

SKŁADKI

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

 

Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

 

 

Adres korespondencyjny

dr Sławomir Białek
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

Copyright © 2004-2022 PTDL