Aktualności » Warszawa » Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Warszawska Jesień Diagnostyczna" PROGRAM

Sławomir Białek 20/11/2017 00:00

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Warszawskiego Oddziału PTDL

 

WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

 

23-24.11.2017 r.

 

Hotel Rewita Rynia,

ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi (koło Zegrza)

 

 Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

Dr hab. Grażyna Sygitowicz

Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Dr n. farm. Hanna Zborowska

Dr n. med. Monika Jabłonowska

Dr n. farm. Sławomir Białek

 

Komitet Organizacyjny

Dr n. farm. Sławomir Białek

Dr n. med. Monika Jabłonowska

Dr n. med. Anna Stachurska

Dr n. farm Ewa Skarżyńska

Mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak

Mgr Beata Waleszkiewicz-Majewska

 

HONOROWY PATRONAT 


Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan 

oraz


Prof. dr hab. Gra
żyna Nowicka

Prodziekan 

ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

 

Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Szanowni Państwo,

„Mimozami jesień się zaczyna…” tak pisał w wierszu Wspomnienie Julian Tuwim, natomiast My Diagności Laboratoryjni zacznijmy tegoroczną jesień:

I Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową
Warszawskiego Oddziału PTDL

Jesień i zbliżający się po niej koniec roku jest zawsze dobrym momentem do podsumowania wydarzeń, doniesień naukowych oraz naszych osiągnięć, jakie miały miejsce w danym roku. Dlatego też, program konferencji nie obejmuje tematyki tylko z jednego wybranego działu diagnostyki laboratoryjnej. Każdy z uczestników będzie mógł znaleźć nie tylko tematy z dziedzin, w których się specjalizuje, ale również wykłady które pozwolą poszerzyć i usystematyzować wiedzę w innych obszarach diagnostyki in vitro.

W dzisiejszym świecie Diagnosta Laboratoryjny nie powinien i nie może ograniczać swojej wiedzy tylko do domeny diagnostyki in vitro. Wiele innych gałęzi nauk medycznych ma większy lub mniejszy wpływ na naszą specjalizację zawodową. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, chcemy aby zawsze jeden lub dwa wykłady podczas konferencji, były poświęcone zagadnieniom z innych tematyk medycznych.

Równolegle do Konferencji zapraszamy Państwa również do odwiedzenia wystawy sprzętu diagnostycznego, która będzie towarzyszyć nam podczas całego przebiegu spotkania.

Będzie nam bardzo miło jeżeli Konferencja ta na stałe zagości w kalendarzu naszych spotkań naukowych.

Niniejszym uroczyście i z wielką radością zapraszamy na:

WARSZAWSKĄ JESIEŃ DIAGNOSTYCZNĄ

Z poważaniem

Dr n. farm. Sławomir Białek

Przewodniczący 
Warszawskiego Oddziału PTDL

 

16 punktów edukacyjnych

 

Program Konferencji

 

23.11.2017 r. Czwartek 

   09:00 – 10:00

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

   10:00 – 10:30

Otwarcie i zwiedzanie wystawy sprzętu i materiałów do IVD.

   10:30 – 10:45

Uroczyste otwarcie Konferencji    

10:45 11:30

Wspomnienie sylwetki i dorobku naukowego
śp. dr n. med. Andrzeja Marszałka

Prof. dr hab. Marek Paradowski
Kierownik Zespołu Laboratoriów USK-WAM w Łodzi

Zmiany stężeń laboratoryjnych parametrów układu sercowo-naczyniowego w cyklu treningowym 
u triathlonistów.

Mgr Małgorzata Łukasik

   11:30 – 12:00

Doniosłość Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego. 

Dr hab. Anna Mertas – Prezes ZG PTDL

 

Sesja I

prowadzący: dr hab. Anna Mertas, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz 

 

12:00 – 12:30

Nobel 2017 – Funkcjonowanie zegara biologicznego. 

 Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM

12:30 – 13:00

Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (NETs) w chorobach sercowo-naczyniowych. 

 Dr n. med. Olga Ciepiela
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, WUM

13:00 – 13:30

GDF-15 – nowy marker kardiologiczny i jego praktyczne zastosowanie.

Prof. dr hab. Wiesław Piechota,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Wykład sponsorowany przez ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA

13:30 – 14:00

Jak prawidłowo ocenić stan zaopatrzenia organizmu  w witaminę D – opinie ekspertów EFSA.

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka, 
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM 

14:00 – 14:30

Kalprotektyna – fakty i mity oraz nowe biomarkery w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych. 

Dr Bożena Murawska-Majunka, firma WERFEN

14:30 – 14:45

Wirus HDV w 40-lecie odkrycia

Mgr Wojciech Witkowski, firma DiaSorin

14:45 – 15:00

Dyskusja

15:00 – 15:45

Obiad

 

Sesja II

prowadzący: prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, dr hab. Grażyna Sygitowicz

15:45 – 16:15

Zespół antyfosfolipidowy – wyzwanie dla diagnostyki laboratoryjnej.

Dr n. med. Katarzyna Fischer,
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, PUM 

16:15 – 16:45

Celiakia i nietolerancja glutenu – jak diagnozować?

Prof. dr hab. Urszula Demkow,
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, WUM 

16:45 – 17:15

Spektrometria MAS – nowe możliwości dla diagnostyki laboratoryjnej.

Mgr Maciej Stopa, firma BIOANALYTIC 

17:15 – 17:45

Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych.

Dr Krystyna Głowacka,
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, UMED Wrocław

17:45 – 18:15

Smółka – jako nowy materiał diagnostyczny.

Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak,
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM 

18:15 – 18:45

Laktoferyna – białko odpowiedzi zapalnej i immunologicznej.

Dr n. farm. Ewa Skarżyńska,
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej,  WUM 

19:30

Uroczysta kolacja

 

 

24.11.2017 r. Piątek

 

08:00 – 09:00   Śniadanie

 

Sesja III

prowadzący: dr hab. Barbara Lisowska-Myjak, dr n. farm. Ewa Skarżyńska

09:00 – 09:30

Trudności w ocenie zasobów żelaza w ustroju.

Dr n. farm. Hanna Zborowska,
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM

09:30 – 10:00

Od ekstraktu do komponenty czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami Euroline DPA-Dx;  
FAQ – trudne pytania dotyczące boreliozy.

Mgr Paweł Krzemień, Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

10:00 – 10:30

Choroba Alzheimera – stan obecny i rola oznaczeń biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Prof. dr hab. Maria Barcikowska,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa

Wykład sponsorowany przez ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA

10:30 – 11:00

Rozbieżności pomiędzy fizykochemicznym
a mikroskopowym badaniem moczu.

Mgr Marta Kowal,
Szpital Wojewódzki w Tarnowie,

Wykład sponsorowany przez firmę Allmed

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

 

 Sesja IV

prowadzący:
prof. dr hab. Bogdan Solnica, dr n. farm. Sławomir Białek
 

11:15 – 11:45

Terapeutyczne monitorowanie leków – aspekty farmakokinetyczne.

Dr hab. Tomasz Pawiński,
Zakład Chemii Leków, WUM

11:45 – 12:15

Terapeutyczne monitorowanie leków – aspekty analityczne.

Dr n. farm. Paweł Kunicki,
Instytut Kardiologii w Warszawie

12:15 – 12:45

Przepływ informacji lekarz a diagnosta laboratoryjny w terapeutycznym monitorowaniu leków.

Prof. dr hab. Bogdan Solnica,
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, UJ-CM

12:45 – 13:15

Techniczne aspekty przygotowywania próbki na etapie wirowania – jak uniknąć błędu.

Mgr inż. Ewa Salameh,
MPW MED. INSTRUMENTS

13:15 – 13:30

Dyskusja

 

Sesja V

Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne
sesja sponsorowana przez firmę NOVONORDISK 

prowadzący:
prof. dr hab. Jerzy Windyga, dr n. med. Olga Ciepiela

13:30 – 14:00

Podstawy hemostazy – o czym powinien wiedzieć klinicysta i diagnosta.

Prof. dr hab. Jerzy Windyga,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

14:00 – 14:30

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy, narzędzia i możliwości diagnostyczne.

Dr n. med. Beata Baran,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

14:30 – 15:00

Zaburzenia hemostazy na przykładzie nabytej hemofilii.

Prof. dr hab. Jerzy Windyga,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

15:00 – 15:30

Trudności diagnostyczne zaburzeń hemostazy – przypadki kliniczne.

Dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga, Dr Edyta Odnoczko
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

16:00

Obiad

 

16 punktów edukacyjnych

 

Szanowni Państwo !
 

Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Biura Organizacyjnego Konferencji – www.ampulco.eu
 

1/ koszt uczestnictwa członków PTDL (z uregulowanymi składkami członkowskimi) w
konferencji w opcji z 
noclegiem i uroczystą kolacją – 170 zł brutto. Kwota obejmuje:   materiały konferencyjne, udział w wykładach, jeden nocleg i wyżywienie;
 

2/ koszt uczestnictwa członków PTDL (z uregulowanymi składkami członkowskimi) – 100 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach i wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji;
 

3/ koszt uczestnictwa osób nie będących członkami PTDL w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją – 280 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach oraz jeden nocleg i wyżywienie;
 

4/ koszt uczestnictwa osób nie będących członkami PTDL – 200 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach i wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji;
 

5/ koszt uczestnictwa studentów oddziałów medycyny laboratoryjnej w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją – 130 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach, jeden nocleg i wyżywienie;
 

6/ koszt uczestnictwa studentów oddziałów medycyny laboratoryjnej – 50 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach oraz wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 10.11.2017 r.

 

Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy:

REWITA RYNIA, 05-126 Białobrzegi, ul. Wczasowa 59

Nr konta bankowego:  77  1240  6292  1111  0010  3709  0233 

W tytule wpłaty należy wpisać „AMPULCO” 

 

W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 


 

Copyright © 2004-2022 PTDL