Aktualności » Warszawa » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 20 października 2009 r.

Sławomir Białek 11/10/2009 15:34

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Ortho Clinical Johnson&Johnson zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20 października 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
Program:
1. „Wymogi, możliwości i realia zewnętrznej kontroli jakości ze szczególnym uwzględnieniem serologii transfuzjologicznej" – mgr Małgorzata Watman-Danielkiewicz, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Słupsk;
2. „Centrum Zdalnego Monitorowania - futurystyczne rozwiązanie, funkcjonujące już dzisiaj" – mgr Ewa Kluck-Sztyma, Ortho Clinical Johnson&Johnson

Kierownik naukowy kursu: mgr Anna Stachurska

TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku: 17 listopada oraz 8 grudnia.

Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Adres siedziby naszego oddziału:
Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Copyright © 2004-2022 PTDL