Aktualności » Warszawa » Program Panelu Dyskusyjnego podczas II edycji "Warszawskiej Jesieni Diagnostycznej" ZAPRASZAMY

Sławomir Białek 18/11/2018 00:00

17:30 - 20:00 Panel Dyskusyjny

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Moderatorzy

Monika Jabłonowska (Konsultant Wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej)
Justyna Marynowska (Kierownik Laboratorium SZPZLO w Piasecznie, MBA in Medicinie) 

17:30-17:40
Outsourcing medyczny - fakty i mity sumarycznego rachunku kosztów oraz alternatywa publiczna. Nowoczesny model zarządzania laboratorium.
Justyna Marynowska (Laboratorium SZPZLO w Piasecznie)

17:40-17:50 
Dlaczego dobry szpital ma własne zakłady diagnostyczne.
Joanna Robak (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku)

17:50-18:10
Menedżer roku w Ochronie Zdrowia.
Dariusz Oleński (Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej)

18:10-18:20
Założenia nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
Jakub Berezowski (Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia)

Eksperci panelu

Jakub Berezowski (Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia)

Radosław Sierpiński (Doradca Ministra Zdrowia)

Małgorzata Gałązka-Sobotka (Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Dyrektor Programu MBA w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego)

Łukasz Jankowski (Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie)

Krzysztof Dziubiński (Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie)

Maciej Szmitkowski (Konsultant Krajowy ds. diagnostyki laboratoryjnej)

Bogdan Solnica (Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej)

Grażyna Nowicka (Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, WUM) 

Piotr Socha (Dyrektor ds. Nauki Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka)

 

Tematyka panelu

Założenia sieci szpitali.
Bilans sieci szpitali po roku funkcjonowania w strukturze systemu ochrony zdrowia.
Wyzwania rynku medycznego.
Finansowanie świadczeń diagnostyki laboratoryjnej.
Organizacja ochrony zdrowia na 2019 rok.
Trendy medyczne w Europie i na świecie.
Kierunki zmian w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Copyright © 2004-2022 PTDL